U-Talent Academy 5- en 6-vwo

Leerlingen uit 5- en 6-vwo kunnen deelnemen aan de U-Talent Academy. Op de campus van de Universiteit Utrecht volgen de leerlingen elke maand verdiepende modules. Ze krijgen colleges van onderzoekers en voeren zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit, waaronder het profielwerkstuk (thesis). Daarnaast gaan ze in klas 5 op excursie naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel.

Op hun eigen scholen bieden de bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Leerlingen sluiten de U-Talent Academy af met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Voorlichting U-Talent Academy

Bekijk de PowerPoint voor meer informatie over het campusprogramma, excursie, kosten, aanmelding en toelating van de U-Talent Academy.

Ouderavond U-Talent Academy 2017

Schoolgids U-Talent Academy 2017-2018

De volgende informatie is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die deelnemen aan de U-Talent Academy in schooljaar 2017-2018:

In de schoolgids U-Talent Academy 2017-18 (pdf) vindt u algemene informatie over de U-Talent Academy en het U-Talent programma voor 2017-2018, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

Klik op de gele balk voor meer informatie over de ouderbijdrage, belangrijke data en groepsindeling per schooljaar.

Algemene informatie 5-vwo

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent Academy 5-vwo Jaarklas 2019 (pdf)

Presentatie (PowerPoint) ouderavond 28 november 2017


Betaling Ouderbijdrage 5
vwo

Voor het volgen van de U-Talent Academy hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Universiteit Utrecht. Wel zijn er door de deelname aan de U-Talent Academy bijkomende kosten voor extra lesmateriaal, introductiedagen/buitenland excursie en de diverse sociale activiteiten.

De totale kosten bedragen € 520,-. De betaling van deze bijdrage wordt gespreid over de leerjaren 5 (€ 240,-) en 6 (€ 280,-).

In september ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via UU Online Sales, de digitale betaalsite van de Universiteit Utrecht.
Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail via online sales. Dit is uw betaalbewijs. Klik hier voor de link naar UU Online Sales voor de betaling.

U-Talent zal vanwege administratieve redenen geen reductie/terugbetaling kunnen verzorgen wanneer een leerling onverhoopt niet kan deelnemen aan een sociale activiteit. Wanneer de kosten van de U-Talent Academy een probleem zijn wegens het gezinsinkomen, neem dan contact op met de U-Talentcoördinator op de school van uw kind.


Belangrijke data en groepsindeling 5-vwo

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag

Hier kunt u zien bij welke groep uw school/kind is ingedeeld: Groepsindeling U Talent Academy 5-vwo.

Ouderavond voor leerlingen 5-vwo
Op dinsdag 28 november 2017 was er een ouderavond voor ouder(s)/verzorger(s) waar informatie werd gegeven over het curriculum, excursie en thesis. Bekijk de presentatie van de ouderavond.

 

Algemene informatie 6-vwo

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent Academy 6-vwo Jaarklas 2018 (pdf)

 

Betaling Ouderbijdrage 6-vwo

Voor het volgen van de U-Talent Academy hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Universiteit Utrecht. Wel zijn er door de deelname aan de U-Talent Academy bijkomende kosten voor extra lesmateriaal, introductiedagen/buitenland excursie en de diverse sociale activiteiten.

De totale kosten bedragen € 520,-. De betaling van deze bijdrage wordt gespreid over de leerjaren 5 (€ 260,-) en 6 (€ 260,-).

In september ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via UU Online Sales, dat is de digitale betaalsite van de Universiteit Utrecht.
Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail via online sales. Dit is uw betaalbewijs. Klik hier voor de link naar UU Online Sales voor de betaling.

U-Talent zal vanwege administratieve redenen geen reductie/terugbetaling kunnen verzorgen wanneer een leerling onverhoopt niet kan deelnemen aan een sociale activiteit. Wanneer de kosten van de U-Talent Academy een probleem zijn wegens het gezinsinkomen, neem dan contact op met de U-Talent coördinator op de school van uw kind.


Belangrijke data en groepsindeling 6-vwo

Jaarplanning moduledagen, thesis en getuigschriftuitreiking

Hier kunt u zien bij welke groep uw school/kind is ingedeeld: Groepsindeling U Talent Academy 6 vwo JK2018.