U-Talent Academy 5 en 6 vwo

Leerlingen uit 5 en 6 vwo kunnen deelnemen aan de U-Talent Academy. Op de campus van de Universiteit Utrecht volgen de leerlingen elke maand verdiepende modules. Ze krijgen colleges van onderzoekers en voeren zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit, waaronder de thesis (kan gebruikt worden als profielwerkstuk). Daarnaast gaan ze in klas 5 op excursie naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel.

U-Talent Academy FlyerOp hun eigen scholen bieden de bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Leerlingen sluiten de U-Talent Academy af met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Bekijk de Flyer U-Talent Academy (pdf).

U-Talent Academy 2021-2022

In de Schoolgids U-Talent Academy 2020-2021 (pdf)  vindt u algemene informatie over de U-Talent Academy en het U-Talent programma voor 2021-2022, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

Met specifieke vragen over de U-Talent Academy kunt u ook direct contact opnemen via u-talent@uu.nl.

Ziekmelden/Te laat komen
Geeft u dit zo snel mogelijk door aan Liesbeth Walther (studentenzaken):
telefoon: 030–253 56 64 of per mail: u-talent@uu.nl.

Ouderavond U-Talent Academy
Op 9 november 2021 is de ouderavond van de U-Talent Academy van jaarklas 2023.

Klik op de gele balk voor meer informatie over de ouderbijdrage, belangrijke data en groepsindeling per schooljaar.

Algemene informatie 5 vwo

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent jaarklas 2021 en 2022 (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent Academy jaarklas 2022 (pdf)

Betaling Ouderbijdrage 5 vwo (jaarklas 2022)

Voor het volgen van de U-Talent Academy hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Universiteit Utrecht. Wel zijn er door de deelname aan de U-Talent Academy bijkomende kosten voor extra lesmateriaal, introductiedagen/buitenland excursie en de diverse sociale activiteiten.

De totale kosten bedragen € 500,-. De betaling van deze bijdrage wordt gespreid over de leerjaar 5 (€ 300,-) en leerjaar 6 (€ 200,-).

Medio september ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via UU Online Sales, de digitale betaalsite van de Universiteit Utrecht.
Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail via online sales. Dit is uw betaalbewijs. Ga naar de betaallink naar UU Online Sales voor de betaling (betaallink volgt z.s.m.).

U-Talent zal vanwege administratieve redenen geen reductie/terugbetaling kunnen verzorgen wanneer een leerling onverhoopt niet kan deelnemen aan een sociale activiteit. Wanneer de kosten van de U-Talent Academy een probleem zijn wegens het gezinsinkomen, neem dan contact op met de U-Talentcoördinator op de school van uw kind.

Belangrijke data en groepsindeling 5 vwo (jaarklas 2022)

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag 

Zie voor data de pagina voor leerlingen onderaan.

 

Hier kunt u zien bij welke groep uw school/kind is ingedeeld:
Groepsindeling U-Talent Academy 5 vwo jaarklas 2022.
indeling 5 vwo jaarklas 2022

 

 

 

 

 

 

Programma 5 vwo

Voor 5 vwo begint het cursusjaar met de introductiedagen bij de Stayokay in Bunnik. De introductiedagen staan in het teken van kennismaking met medeleerlingen, docenten en de universiteit.

Tijdens de 2-daagse Keuzemodules krijg je verrijkende en verdiepende lesactiviteiten. Je krijgt les van U-Talent docenten en universitaire docenten. Elk programma onderdeel bereid je met zogenaamde voorbereidingsopdrachten voor op school.

In de loop van het cursusjaar kies je 4 uit 8 keuzemodules. In 5 vwo vindt ook een buitenlandexcursie plaats naar het CERN (Genève), NIOZ (Texel), Oxford* of DESY* (Hamburg). Verder start je in 5 vwo alvast met de U-Talent Thesis en eindig je het jaar met de communitydag.

*onder voorbehoud

Algemene informatie 6 vwo

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent jaarklas 2021 en 2022 (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent Academy jaarklas 2021 (pdf)

Betaling Ouderbijdrage 6 vwo (jaarklas 2021)

Voor het volgen van de U-Talent Academy hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Universiteit Utrecht. Wel zijn er door de deelname aan de U-Talent Academy bijkomende kosten voor extra lesmateriaal, introductiedagen/buitenland excursie en de diverse sociale activiteiten.

De totale kosten bedragen € 500,-. De betaling van deze bijdrage wordt gespreid over de leerjaar 5 (€ 300,-) en leerjaar 6 (€ 200,-).

Medio september ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via UU Online Sales, dat is de digitale betaalsite van de Universiteit Utrecht.
Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail via online sales. Dit is uw betaalbewijs. Klik hier voor de betaallink naar UU Online Sales voor de betaling (de betaallink volgt z.s.m.).

U-Talent zal vanwege administratieve redenen geen reductie/terugbetaling kunnen verzorgen wanneer een leerling onverhoopt niet kan deelnemen aan een sociale activiteit. Wanneer de kosten van de U-Talent Academy een probleem zijn wegens het gezinsinkomen, neem dan contact op met de U-Talent coördinator op de school van uw kind.

Belangrijke data en groepsindeling 6 vwo (jaarklas 2021)

Jaarplanning moduledagen, thesis en getuigschriftuitreiking

Zie voor data de pagina voor leerlingen onderaan.

 

Hier kunt u zien bij welke groep uw school/kind is ingedeeld: Groepsindeling U-Talent Academy 6 vwo jaarklas 2021 (groepsindeling is hetzelfde als vorig jaar).

Programma 6-vwo

Tijdens cursusjaar 2020-2021 ga je verder met je U-Talent Thesis. Je start in september met het onderzoek onder leiding van een wetenschapper van de Universiteit Utrecht en in de maanden daarna rond je de thesis af in de vorm van een wetenschappelijk artikel. In januari presenteer je de resultaten op het thesissymposium. In de loop van 6-vwo kies je nog 2 keer uit 4 modules.