U-Talent Academy 5 en 6 vwo

Leerlingen uit 5 en 6 vwo kunnen deelnemen aan de U-Talent Academy. Op de campus van de Universiteit Utrecht volgen de leerlingen elke maand verdiepende modules. Ze krijgen colleges van onderzoekers en voeren zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit, waaronder de thesis (kan gebruikt worden als profielwerkstuk). Daarnaast gaan ze in klas 5 op excursie naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel.

U-Talent Academy FlyerOp hun eigen scholen bieden de bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Leerlingen sluiten de U-Talent Academy af met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Bekijk de Flyer U-Talent Academy (pdf).

U-Talent Academy 2019-2020

In de schoolgids U-Talent Academy 2019-2020 (pdf)  vindt u algemene informatie over de U-Talent Academy en het U-Talent programma voor 2019-2020, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

Met specifieke vragen over de U-Talent Academy kunt u ook direct contact opnemen via u-talent@uu.nl.

Ziekmelden/Te laat komen
Geeft u dit zo snel mogelijk door aan Liesbeth Walther (studentenzaken):
telefoon: 030–253 56 64 of per mail: u-talent@uu.nl.

Ouderavond U-Talent Academy
Op 12 november 2019 was de ouderavond van de U-Talent Academy van jaarklas 2021. Bekijk de PowerPoint van de ouderavond.

Klik op de gele balk voor meer informatie over de ouderbijdrage, belangrijke data en groepsindeling per schooljaar.

Algemene informatie 5 vwo

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent jaarklas 2020 en 2021 (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent Academy jaarklas 2021 (pdf)


Betaling Ouderbijdrage 5
 vwo (jaarklas 2021)

Voor het volgen van de U-Talent Academy hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Universiteit Utrecht. Wel zijn er door de deelname aan de U-Talent Academy bijkomende kosten voor extra lesmateriaal, introductiedagen/buitenland excursie en de diverse sociale activiteiten.

De totale kosten bedragen € 500,-. De betaling van deze bijdrage wordt gespreid over de leerjaren 5 (€ 300,-) en 6 (€ 200,-).

In september ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via UU Online Sales, de digitale betaalsite van de Universiteit Utrecht.
Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail via online sales. Dit is uw betaalbewijs. Klik hier voor de betaallink naar UU Online Sales voor de betaling.

U-Talent zal vanwege administratieve redenen geen reductie/terugbetaling kunnen verzorgen wanneer een leerling onverhoopt niet kan deelnemen aan een sociale activiteit. Wanneer de kosten van de U-Talent Academy een probleem zijn wegens het gezinsinkomen, neem dan contact op met de U-Talentcoördinator op de school van uw kind.

Belangrijke data en groepsindeling 5 vwo (jaarklas 2021)

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag 

Data 5 vwo jaarklas 2021In verband met het Coronavirus worden de moduledagen van 5 vwo U-Talent Academy aangepast naar digitaal onderwijs op afstand.

Hier kunt u zien bij welke groep uw school/kind is ingedeeld: Groepsindeling U-Talent Academy 5 vwo jaarklas 2021.

Afbeelding Indeling scholen Jaarklas 2021 5 vwo

Ouderavond voor leerlingen 5 vwo
Op dinsdag 12 november vanaf 19.00 uur is er een ouderavond voor ouder(s)/verzorger(s) waar informatie wordt gegeven over het curriculum, excursie en thesis (profielwerkstuk).

Algemene informatie 6 vwo

Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) Campusprogramma U-Talent jaarklas 2020 en 2021 (pdf)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) U-Talent Academy jaarklas 2020 (pdf)

Betaling Ouderbijdrage 6 vwo (jaarklas 2020)

Voor het volgen van de U-Talent Academy hoeft u geen collegegeld te betalen aan de Universiteit Utrecht. Wel zijn er door de deelname aan de U-Talent Academy bijkomende kosten voor extra lesmateriaal, introductiedagen/buitenland excursie en de diverse sociale activiteiten.

De totale kosten bedragen € 500,-. De betaling van deze bijdrage wordt gespreid over de leerjaren 5 (€ 300,-) en 6 (€ 200,-).

In september ontvangt u per mail een verzoek om de ouderbijdrage te betalen via UU Online Sales, dat is de digitale betaalsite van de Universiteit Utrecht.
Let op bij de betaling: het studentnummer en naam van de leerling is een verplicht veld om in te vullen. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail via online sales. Dit is uw betaalbewijs. Klik hier voor de betaallink naar UU Online Sales voor de betaling.

U-Talent zal vanwege administratieve redenen geen reductie/terugbetaling kunnen verzorgen wanneer een leerling onverhoopt niet kan deelnemen aan een sociale activiteit. Wanneer de kosten van de U-Talent Academy een probleem zijn wegens het gezinsinkomen, neem dan contact op met de U-Talent coördinator op de school van uw kind.

Belangrijke data en groepsindeling 6 vwo (jaarklas 2020)

Jaarplanning moduledagen, thesis en getuigschriftuitreiking

Data 6 vwo jaarklas 2020

In verband met het Coronavirus worden de moduledagen van 6 vwo U-Talent Academy aangepast naar digitaal onderwijs op afstand.
Tevens zijn de getuigschriftenuitreikingen van Jaarklas 20 groep A, B en C afgelast!
De Hannover Messe Challenge voor 2020 is ook afgelast.

Hier kunt u zien bij welke groep uw school/kind is ingedeeld: Groepsindeling U-Talent Academy 6 vwo jaarklas 2020 (groepsindeling is hetzelfde als vorig jaar).

5-vwo jaarklas 2020 groepsindeling 2018-2019