Nieuws

14 april 2020

Online onderwijs door U-Talentdocenten

Zie ook ons overzicht van beschikbare tools en tips & tricks over afstandsonderwijs.

Ook bij U-Talent zoeken de docenten naar manieren om online onderwijs aan te bieden. De modules van de U-Talent Academy, die door de coronamaatregelen niet doorgaan, geven zij zoveel mogelijk online vorm. Hierdoor gaan de 5- en 6vwo-leerlingen alsnog door met het programma.  

U-Talent Academy-docenten Saskia van Asselt (natuurkunde), Garmt de Vries (natuurkunde) en Claire Boerée (biologie) deelden hun eerste ervaringen met ons over het geven van online onderwijs.  

Eerste online moduledag 

Saskia gaf haar module Hoog water online: “Ik heb gezorgd voor drie korte klassikale momenten aan het begin, midden en einde van de moduledag. Hierdoor houd je de hele dag het contact met de leerlingen.” Door middel van vaste inlevertijden gedurende de dag zorgde Saskia ervoor dat de leerlingen aan het einde van de dag alle opdrachten hadden gedaan.  

Er waren zowel individuele opdrachten als groepsopdrachten. Elke groep moest bijvoorbeeld de vierdelige documentaire reeks “Na ons de zondvloed” kijken over de huidige effecten van de zeespiegelstijging en hier kritische vragen over beantwoorden. Hiervoor hadden ze 1,5 uur de tijd en om alle vragen over de 4 uur durende reeks te beantwoorden, moesten de leerlingen de taken dus goed verdelen.  

Voor de eindopdracht lazen de leerlingen een rapport van Deltares over voorgestelde oplossingen voor hoogwaterproblematiek in Nederland en een journalistiek opiniestuk over dat rapport. Daarna maakten ze zelf een betoog, film of poster over de ernst van de hoogwaterproblematiek in Nederland en wat zij zelf als oplossingsrichting zagen. Een van de leerlingen greep de vrijheid van deze eindopdracht aan om een zelf gecomponeerde song op te nemen. Tijdens de klassikale afronding van de moduledag werd deze eindopdracht met iedereen besproken. 

Eigen tempo 

Claire vindt het niet nodig dat haar leerlingen tijdens de hele moduledag online zijn. “Als je de inhoud van de dag opsplitst in deelopdrachten en controleert of die ingeleverd zijn, hoeven ze niet de hele dag achter de chat te zitten.” Voor de module over schimmels zette Claire haar leerlingen aan het werk met een thuispracticum waarover de leerlingen na een bepaalde tijd via een kort filmpje verslag deden. “Een paar vaste momenten waarop iedereen online is, zorgen ervoor dat de leerlingen in hun eigen tempo aan een opdracht kunnen werken.”

Claire legde het thuispracticum uit via een video.

Contact met de leerlingen 

Volgens de docenten is een van de lastigste aspecten van online onderwijs dat je niet goed kan zien welke leerlingen echt fanatiek bezig zijn en welke afhaken. Hierin missen ze het fysieke contact met hun klas.  

Ook Garmt raadt aan om een “klassikale” start te doen: “Ik kon de leerlingen even plenair welkom heten en ze daarna via een gedeeld scherm laten zien waar we mee aan de slag gingen.” Via tools zoals Microsoft Teams, Google Hangout en Zoom werden overleggen met leerlingen gehouden.  

Saskia geeft een tip voor het lesgeven via video: “Stel vragen specifiek op naam. Als je vraagt ‘Wie heeft er nog vragen?’ blijft het vrij stil. Als je vraagt ‘Fleur, kan je even laten weten of dit duidelijk is’ dan komt er wel antwoord.” Volgens haar is het eigenlijk best leuk om op deze manier online contact te hebben met de leerlingen.