Nieuws

16 januari 2020

NLT-café 23 januari: zoönose

Op donderdag 23 januari vindt de tweede bijeenkomst plaats van het NLT café.  Binnen dit netwerk voor NLT-docenten volgen we de actuele ontwikkelingen rond het vak en laten we ons inspireren door docenten en wetenschappers van de UU en de HU, die werkzaam zijn op voor NLT relevante gebieden. Je kan je nog aanmelden voor deze bijeenkomst en het netwerk.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst staat het onderwerp ‘zoönose’ centraal. Floor Haalboom (Universiteit Utrecht) vertelt over haar proefschrift ‘Onderhandelen over zoönosen’ (Negotiating Zoonoses). Dit gaat over de maatschappelijke omgang met door mensen en vee gedeelde infectieziekten (‘zoönosen’) in Nederland van 1898 tot 2001.

Daarnaast is er ook een NLT module over zoönose: Een waarheid als een koe (havo) waar naar gekeken kan worden tijdens de bijeenkomst.

Ten slotte gaan we in gesprek over de vraag hoe ver de interdisciplinariteit van NLT reikt: is er voor de deelnemers binnen NLT ruimte voor zaken als (wetenschaps)geschiedenis, economie, maatschappijleer of moeten we ons beperken tot de bètavakken?

Meer informatie en aanmelden