U-Talent

6 oktober 2022

Wie doet er mee aan de nieuwe Praktijkroute havo-educatie?

SLO is op zoek naar scholen met ambitieuze havisten die dit concept-examenprogramma komend schooljaar willen beproeven!

Hoe kan je havisten enthousiasmeren en voorbereiden op een mogelijke toekomst binnen het brede terrein van onderwijs en educatie? Afgelopen voorjaar is door zeven vo-scholen en twee hbo-instellingen de Praktijkroute havo-Educatie ontwikkeld.

Tijdens deze praktijkroute krijgen de havisten uit klas 4 en 5 de mogelijkheid om buiten het eigen leslokaal zelf op onderzoek uit te gaan. Ze kunnen nieuwe ervaringen opdoen door lessen te observeren of door in de huid te kruipen van bijvoorbeeld de groepsleerkracht, leraar of onderwijsassistent. Ook een gesprek voeren met een educatief uitgever of schoolleider past binnen de mogelijkheden.

Natuurlijk mag tijdens deze praktijkroute het zelf uitvoeren van (deel)lessen of trainingen niet ontbreken. Zo ervaren de havisten daadwerkelijk wat het is om als leerling vóór de groep te staan. En, wie weet komen ze daar ooit later als collega weer terug. De ervaringen die havisten tijdens deze praktijkroute opdoen zijn aanleiding om (verder) te reflecteren op eigen interesses, kwaliteiten en talentontwikkeling en geven richting aan studiekeuze en vervolgopleidingen

De Praktijkroute havo-Educatie is uitgewerkt in een concept-examenprogramma voor de bovenbouw havo (120 SLU) dat bij definitieve invoering wordt afgesloten met een SE waarvan het cijfer zal meetellen in het combinatiecijfer.

Heb je belangstelling om eventueel komend schooljaar al met dit concept-examenprogramma aan de slag te gaan, kijk dan voor meer informatie op de website van SLO.