U-Talent

31 oktober 2022

Natuurkunde Olympiade Junior

De NOJ komt er weer aan! De olympiade wordt in drie rondes georganiseerd en richt zich op leerlingen in de onderbouw om leerlingen op jonge leeftijd te bereiken en te enthousiasmeren voor bèta-techniek en natuurkunde in het bijzonder. In de drie rondes van de NOJ worden verschillende toets onderdelen gebruikt plus een creatieve component. Op die manier zijn verschillende competenties nodig om finalist te kunnen worden.

De 1ste ronde vindt plaats op scholen. Het is een meerkeuzetoets die digitaal wordt ingevuld. De toets wordt binnen een lesuur gemaakt. De opgaven worden gekoppeld aan een aansprekend thema zoals klimaatverandering, beeldverwerking, etc. De 1ste ronde vindt plaats in de laatste twee weken van januari en de eerste week van februari. Het beste meisje en de beste jongen van elke deelnemende school gaan door naar de 2de ronde.

De 2de ronde vindt regionaal plaats op verschillende universiteiten en hogescholen om de reisafstanden voor leerlingen kort te houden naar deze locaties. Er komt een dagprogramma met een mix uit wedstrijdactiviteiten en kennis maken met de universiteit en de studieprogramma. De 2de ronde vindt in de derde en vierde week van maart plaats.

De 3de ronde, de finale, vindt plaats in de tweede week van juni aan de Universiteit Utrecht. De wedstrijd bevat naast een practicum een creatief element door de leerlingen een filmpje te laten maken over een vraag uit de 1ste of 2de ronde.

Ben je geïntresseerd? Kijk dan voor meer informatie op de website van NOJ – waar je ook tips en voorbeeldtoetsen kunt vinden.
Docenten kunnen zich daar als coördinator voor hun school aanmelden op Aanmelden NOJ. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Anne Bartilla.