14 juni 2022

Vacature docent/ontwikkelaar Scheikunde verlengd tot 16 juni

Functie

U-Talent is gericht op het verdiepen en verrijken van het onderwijs, talentontwikkeling en het stimuleren van de interesse van leerlingen in wetenschappelijk onderzoek. Binnen U­Talent werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en 50 scholen uit de regio nauw samen aan goed onderwijs en een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. We bieden activiteiten aan voor onderbouwleerlingen, bovenbouwleerlingen, bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Op het gebied van scheikunde verdiepen leerlingen zich bijvoorbeeld in katalyse, polymeren of medicijnontwikkeling tegen malaria en wisselen TOA’s en docenten good practices uit op een inspiratie- of netwerkbijeenkomst.

In de functie als docent-ontwikkelaar houd je je voornamelijk bezig met het voorbereiden en verzorgen van scheikundeonderwijs aan vwo-leerlingen in het kader van het U-Talent programma. Dit betreft vooral verdiepende en verrijkende modules voor 5-6 vwo in de U-Talent Academy, het 2-jarige bèta-talentprogramma. Daarnaast gaat het om modules voor leerlingen uit 3 vwo en 4 vwo en om masterclasses voor leerlingen in 5-6 vwo. Een bijdrage leveren tijdens de modules voor klassen 1 en 2 van de onderbouw kan ook voorkomen. Andere verantwoordelijkheden zijn:

  • het ontwikkelen van U-Talent onderwijs in afstemming met onderzoeksgroepen en met andere U-Talent docenten en ontwikkelaars;
  • het ontwikkelen van nieuw materiaal en het aanpassen van bestaand materiaal, o.a. naar aanleiding van evaluaties;
  • het eventueel aanpassen van bestaand lesmateriaal door het toepassen van diverse didactische werkvormen;
  • het inpassen en verbeteren van (peer)feedbackinstrumenten in de bestaande modules;
  • het bijhouden van beoordelingen van leerlingen voor de modules en zorg dragen dat gemiste onderdelen op tijd worden ingehaald en beoordeeld;
  • het uitvoeren van andere docent-activiteiten binnen de U-Talent Academy, waaronder het geven en het medevormgeven van de inhoud van het U-Talentuur, het optreden als begeleider voor de thesis (onderzoek); het begeleiden van leerlingen tijdens een excursie; het begeleiden van leerlingen als tutor; het participeren in sociale activiteiten zoals de introductiedagen van de U-Talent Academy;
  • het voorbereiden van en bijdragen aan activiteiten in het U-Talent docentenprogramma, o.a. de jaarlijkse docentenconferentie.

Bekijk hier de vacature