U-Talent

31 januari 2022

Plekken Embryolab beschikbaar

Mogen we het DNA van embryo’s aanpassen om ziekten te verwijderen? Of om de haarkleur van het embryo aan te passen? En mogen we embryo’s kweken voor onderzoek? Tijdens het Embryolab gaan studenten Biomedische Wetenschappen de dialoog aan met leerlingen over dit soort vraagstukken en dilemma’s. Leerlingen leren welke mogelijkheden er zijn op het gebied van onderzoek aan embryo’s en het aanpassen van DNA en gaan op zoek naar antwoorden op de vragen die dit oproept. Ze worden bewust van de invloed van wetenschap op het dagelijks leven en op hun toekomst, en verbeteren hun vaardigheden om op een constructieve manier in gesprek te gaan over persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Voor het huidige schooljaar zijn er nog een aantal plekken beschikbaar, zowel voor de bovenbouw van vmbo als voor de bovenbouw van havo en vwo. Het Embryolab is primair ontwikkeld voor in de maatschappijleerles – maar is ook geschikt voor de biologieles – en wordt kosteloos aangeboden. Voor meer informatie, bekijk de site voor havo en vwo, of die voor vmbo.