U-Talent

12 januari 2022

Curriculum actualisatie bij SLO

Sinds geruime tijd leeft de wens in de onderwijssector en in de politiek om de examenprogramma’s voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te actualiseren. Voor veel vakken dateert de vorige actualisatie nog van het begin van deze eeuw. Sinds die tijd is er natuurlijk het nodige veranderd in onze samenleving. Hoog tijd om het een en ander weer up-to-date te krijgen dus! Samen met het onderwijsveld gaat SLO deze actualisatie uitvoeren.

De actualisatie van de examenprogramma’s gaat in tranches plaatsvinden, waarbij, mede door de Tweede Kamer ingegeven, de vakken met de hoogste prioriteit starten in de eerste tranche.
In tranche één betreft het de vakken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De actualisatie van de examenprogramma’s van de overige vakken en vakgebieden wordt in opeenvolgende tranches in een latere fase ingepland.

 

Voor de verschillende (clusters van) vakken wordt een aparte ‘vakvernieuwingscommissie’ ingericht. Deze commissie bestaat uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts. Iedere commissie wordt procesmatig aangestuurd door een procesregisseur. De samenstelling van de vakvernieuwingscommissies luistert nauw. Een evenwichtige verdeling van expertises en achtergronden staat daarbij centraal. Daarvoor zoekt SLO docenten, vakinhoudelijke- en curriculum experts.

Benieuwd en wil je misschien mee doen? Kijk dan op de website van SLO.