20 december 2021

Docenten in dop bij de U-Talent masterclass Klassenwerk

Op 2 december komen 36 geïnteresseerde leerlingen van vijf verschillende VO-scholen naar het leerplein van Instituut Archimedes. Zij willen leren hoe ze  bijles kunnen geven aan scholieren die problemen hebben met de bèta-vakken.

Na een voorbereidende opdracht is er ‘s morgens aandacht voor de wijze waarop leerlingen de lesstof leren. Er wordt geoefend met  verschillende niveaus van leren en met feedback geven en vragen stellen. Daarnaast is er gekeken naar de manieren waarop bijles gegeven kan worden, zoals scaffolding.

Na de lunch hebben de leerlingen geoefend door enkele bèta-onderwerpen aan elkaar uit te leggen. Om de uitleg zo gestructureerd mogelijk aan te bieden, maken ze kennis met verschillende tools,  zoals conceptcartoons, modellen, Predict-observe-explain, probleemaanpak. Natuurlijk hebben ze hierbij allerlei tips van de docenten en van medeleerlingen gekregen.

De eerste masterclass van Klassenwerk was een zeer geslaagde dag, waar leerlingen al veel hebben geleerd. Ze kijken uit naar de tweede masterclass, die op 16 januari is ( onder voorbehoud). Dan wordt er aandacht besteed aan de didactiek die bij wiskunde gebruikt kan worden. Begin februari volgt tenslotte de intervisiemiddag, waarbij de leerlingen met elkaar ervaringen uitwisselen. We verwachten dat ze met enthousiaste en boeiende verhalen komen.

Volgens ons verdienen deze leerlingen op hun school een ereplaatsje, omdat ze helpen bij het verminderen van de achterstand, waar veel medeleerlingen in deze tijd mee te maken hebben. Wellicht zijn zij de docenten van de toekomst!