21 september 2021

Minisymposium Informatica zonder Docent

Na jarenlang informatica op scholen te hebben gestimuleerd vanuit het netwerk Bètapartners, gaat Eelco Dijkstra vertrekken. Rondom zijn afscheid zal er op 14 oktober een minisymposium plaatsvinden, speciaal georganiseerd voor schoolleiders met als doel het verzorgen van het vak informatica zonder informatica docent. Eelco heeft een aantal experts in zijn netwerk bereid gevonden om een drietal sessies te leiden:

• Hoe organiseer je het vak informatica – als je (nog) geen informatica-docent hebt?
• Help – mijn informatica-docent gaat met pensioen?
• Je denkt erover informatica of digitale geletterdheid aan te bieden – maar je wilt voorzichtig beginnen; hoe doe je dat?

De bijeenkomst zal gehouden worden op het Metis Montessori Lyceum; de school die zéér succesvol het vak informatica en het coderen in het onderwijs heeft geïmplementeerd. Zij zullen kennis en ervaring delen en vragen betantwoorden. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers aanwezig vanuit de lerarenopleiding, vanuit I&I (vakvereniging informatica en digitale geletterdheid) en vanuit het project Co-Teach.
Naast de sessies voor schoolleiders worden er ook sessies voor informaticadocenten georganiseerd of voor docenten die wellicht informaticadocent willen worden! Kortom, het minisymposium vormt een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier het informatica onderwijs op uw school een mooie start of een flinke boost te geven.

Kijk voor meer informatie op de website van bètapartners!