U-Talent

15 juli 2021

Bijeenkomst Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht op 22 september 2021

Het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht organiseert na een succesvol eerste jaar ook komend schooljaar bijeenkomsten voor alumni, stagebegeleiders en overige docenten uit de regio Utrecht.

Netwerkbijeenkomst op 22 september 2021
Het netwerk trapt af met een bijeenkomst op woensdag 22 september van 16.00 tot 19.00 uur, op locatie in Utrecht. Deze bijeenkomst heeft twee doelen: laagdrempelige ontmoeting met vakgenoten en inspirerende kennisuitwisseling over (vakdidactische) onderwerpen.

Na een plenaire opening waarin er wordt ingaan op actualiteiten in de vakdidactiek Nederlands, gaan deelnemers twee keer uiteen in groepen. Daarbij kan men een keuze maken uit verschillende sessies. Studenten van de tweejarige lerarenopleiding Nederlands presenteren hier de uitkomsten van hun ontwerponderzoek en delen concrete lesmaterialen die men in de eigen lessen kan toepassen. Ook biedt het netwerk aan deelnemers de mogelijkheid om zelf goede praktijken te delen. Gedurende de pauze is er tijd voor ontmoeting met elkaar. Hopelijk een inspirerende bijeenkomst voor iedereen!

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelding op de website van Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht.