U-Talent

6 juli 2021

Aanvraag promotieonderzoek voor docenten in bètavakdidactiek | deadline december 2021

Bètadocenten die naast het lesgeven promotie-onderzoek willen doen op het gebied van bètadidactiek kunnen hier naar verwachting in de tweede helft van juli 2021 een aanvraag voor indienen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 december 2021. Het is aan te raden om niet te lang te wachten met het indienen van een aanvraag gezien de omvangrijke voorbereidingstijd die het vraagt.

DUDOC-Bèta
DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken. Het programma richt zich op eerstegraads bevoegde docenten in het voortgezet onderwijs (vo) die vakdidactisch onderzoek willen doen in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica, NLT (Natuur, Leven en Technologie) en O&O (Onderzoek en Ontwerpen). Het programma maakt het voor docenten mogelijk om lesgeven te combineren met promotieonderzoek (circa 0,4 fte).

Ondersteuning bij het indienen van een aanvraag
Docenten van U-Talent partnerscholen kunnen indien gewenst in overleg met U-Talent ondersteuning vragen bij het indienen van een aanvraag. Wacht hier niet te lang mee vanwege de tijd die nodig is om een aanvraag gronding voor te bereiden. Neem hiervoor contact op met u-talent@uu.nl.

Lees meer informatie op de programmapagina van Dudoc-Bèta.