6 mei 2021

Erfgoededucatie: nu ook beschikbaar voor nascholing

De Graduate School of Teaching biedt voor het eerst docenten VO met een eerstegraads lesbevoegdheid de mogelijkheid aan om de keuzecursus ‘Erfgoededucatie’ ook als nascholing te kunnen volgen. In deze cursus wordt onderzocht hoe je erfgoed in school(vak)onderwijs kan integreren.

Cursusbeschrijving Erfgoededucatie
Erfgoed is een meerkoppig fenomeen dat de laatste tijd regelmatig opduikt in actuele discussies over thema’s als ruimtelijke ordening, nationale identiteit, burgerschap en al dan niet te behouden standbeelden en tradities. Die discussies maken soms pijnlijk duidelijk dat erfgoed weliswaar verwijst naar het verleden, maar vooral ook raakt aan vraagstukken die nu in de samenleving spelen. Erfgoededucatie is al jaren een aandachtsgebied in het onderwijs- en cultuurbeleid, maar erfgoed is geen apart schoolvak met duidelijk omschreven doelen, inhoud en didactiek. Dat is enerzijds lastig, maar biedt anderzijds ruimte aan docenten en scholen om op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan erfgoedonderwijs

Praktische informatie 
De groep deelnemers zal bestaan uit reguliere studenten en docenten die de cursus als nascholing willen volgen. De opzet van de cursus is zodanig ingericht dat het ook daadwerkelijk mogelijk is om de cursus te volgen naast je werk als docent op een school:
– De cursus beslaat 10 bijeenkomsten die plaatsvinden op de dinsdag van 17.15 uur – 19 uur.
– Het onderwijs vindt hoofdzakelijk online plaats via MS Teams. Er zijn twee bijeenkomsten die
mogelijk op locatie (Utrecht) plaatsvinden, namelijk op 24 mei en 14 juni 2021. Voor deze twee
colleges worden voorzieningen getroffen om deze ook online te volgen.
– Looptijd van de cursus: dinsdag 11 mei – dinsdag 13 juli 2021.
– Kosten: aan het meedoen met deze cursus zijn eenmalig geen kosten verbonden, wel vragen
we commitment en actieve participatie van de deelnemers.
– Bij afronding (met een voldoende) krijgt u een certificaat.

Meer informatie e/o aanmelden?
Wilt u vooraf meer weten over deze cursus of wilt u zich aanmelden, dan kunt u daarvoor terecht bij contactpersoon dhr. Gjalt Prins (g.t.prins@uu.nl).