8 april 2021

Bijeenkomst ‘Literatuuronderwijs’ Vakdidactisch Netwerk Nederlands 

Op woensdag 12 mei vindt van 19.30-21.30 uur een online bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht plaats, waarbij het thema ‘Literatuuronderwijs’ centraal staat. Dit netwerk streeft naar samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs (UU), het hbo (HU) en vo-scholen in de regio Utrecht. Alumni van de lerarenopleiding, stagebegeleiders, vakdidactici, hogeschooldocenten aan de lerarenopleiding en overige vo-docenten uit de regio Utrecht zijn van harte uitgenodigd!

Tijdens deze bijeenkomst worden vragen uit de praktijk verbonden met actuele kennis uit de wetenschap. Ook worden concrete lesmaterialen en voorbeelden gedeeld door en met docenten Nederlands. Sprekers zijn Kila van der Starre, Els Stronks, Feike Dietz, Geert van Rooijen en Erwin Mantingh. U bent van harte welkom bij deze online bijeenkomst! Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u hier.Vakdidactiek-Geesteswetenschappen alfa