29 maart 2021

Getuigschriftenuitreiking U-Talent Academy 2021

Op 25 maart vond de eerste online getuigschriftenuitreiking van de U-Talent Academy plaats. De Academy-leerlingen kregen na een traject van 2 jaar hun felbefeerde getuigenschrift.

Online uitreiking: meekijken op school of vanuit thuis
In plaats van een uitreiking in het Academiegebouw van de UU, was de uitreiking online. Dat betekende dat U-Talent in de vorm van enkele medewerkers in de studio van het Buys Ballotgebouw aanwezig was en de leerlingen van de 8 scholen van groep A óf op school óf thuis meekeken. De leerlingen benutten de toebedeelde zendtijd om hun ervaringen met de U-Talent Academy te vertellen via een vooraf opgenomen filmpje of live op school. Op een aantal scholen waren de leerlingen met hun ouders uitgenodigd om in een goed geventileerde aula aan aparte gezinstafels de uitreiking bij te wonen. Verder werd de avond nog verlevendigd met gefilmde felicitaties van de U-Talentdocenten en kon de befaamde U-Talentreep gewonnen worden met de mentimeterquiz: ‘Know your teachers.’

Het was met de mogelijkheden van nu een feestelijk moment om gezamenlijk stil te staan bij het behalen van de Academy.

Namens iedereen van U-Talent: gefeliciteerd!