U-Talent

17 februari 2021

Blik op U-Talent College 2021-2022

Ook dit jaar zal de informatie- en voorlichtingsdag van U-Talent College, niet kunnen plaatsvinden op de Hogeschool Utrecht. Net als vorig jaar zal een en ander via mail plaatsvinden. Natuurlijk is dit minder aansprekend en informatief dan een voorlichtingsdag op de HU, maar in deze tijd is zo’n evenement helaas niet mogelijk.

Vorig jaar hebben 12 UTC-scholen het toch voor elkaar gekregen hun leerlingen te enthousiasmeren, zodat we met twee klassen zijn gestart. Zij zijn inmiddels met de derde masterclass bezig. Er volgen er nog twee en dan start het afsluitende project.

Natuurlijk hopen we dat er dit jaar nog meer scholen vertegenwoordigd zullen zijn in de lichting 21/22. We rekenen erop dat we met twee volle klassen starten in september 2021. De inzet van de coördinatoren van de aangesloten scholen is daar bij nodig, zodat de leerlingen die talentvol en enthousiast zijn, extra verdieping aan kunnen en willen, aangespoord worden om zich op te geven.

Zoals altijd kunnen er drie leerlingen per school geplaatst worden, waarbij twee leerlingen op de reservelijst geplaats mogen worden. Op die manier kunnen niet ingenomen plekken alsnog gebruikt worden.

Mails met informatie voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers zult u tijdig ontvangen.

Hopelijk zien we uw leerlingen in september bij de start van de lichting 21/22.

Willeke Dikkerboom – projectleider U-Talent College

Lees meer over U-Talent College