27 oktober 2020

Student op School | Studenten helpen scholen verder

Student op schoolSOS koppelt enthousiaste bètastudenten aan middelbare scholen in de regio Utrecht. Doel: het digitaal ondersteunen van leerlingen bij profielwerkstukken en schoolprojecten en individuele begeleiding voor leerlingen die bijvoorbeeld een leerachterstand hebben opgelopen door de coronacrisis.

Waarom je als student mee wilt doen
Je wordt gekoppeld aan een school en gaat online aan de slag. Leer vanuit jouw vakgebied te communiceren en/of vakkennis over te brengen. In overleg met de school en een vakdocent worden jouw taken bepaald. Voorbeelden:

 • Ondersteunen bij profielwerkstukken 5 havo/6 vwo: leerlingen op weg helpen met hun onderzoeksvraag, betrouwbare bronnen zoeken en het verwerken van informatie.
 • Extra bijles geven, bijvoorbeeld bij wiskunde, om leerachterstanden van (pre)examenleerlingen weg te werken.
 • Docenten ondersteunen bij projectweken.
 • Digitaal (huiswerk)vragen van leerlingen beantwoorden.

Waarom je als school mee wilt doen

SOS is een project waarbij bètastudenten van de Universiteit Utrecht tijdens hun bachelorfase met leerlingen en leraren uit het VO in contact komen. Ze verlichten de werkdruk van docenten met ondersteunende werkzaamheden en maken kennis met het werken in het onderwijs. Ondertussen zijn er al op vier U-Talentscholen studenten digitaal aan de slag, maar er staan nog tientallen studenten te popelen om jouw school te helpen.

Wat kun je als school verwachten?

 • Een gemotiveerde UU-bètastudent die nu een bachelor volgt
 • De student is tien weken lang minstens twee uur per week beschikbaar
 • De student wordt aan jouw school gematcht door ons: alleen als na de kennismaking beide partijen het zien zitten, gaat de student op jouw school aan de slag
 • Wij organiseren een matchingsbijeenkomst tussen school en student en daarna twee intervisiebijeenkomsten voor de studenten
 • Let op: het gaat in verband met corona uitsluitend om online ondersteuning, de student komt niet op school.

Wat verwachten wij van de school?

 • De school betaalt de student(en) een vergoeding van €7,50 per uur
 • Een vakdocent stuurt de student(en) aan en is het aanspreekpunt voor de student(en)
 • Van tevoren worden duidelijke afspraken gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en tijden waarop dit gebeurt
 • De school houdt de organisatie op de hoogte over het verloop. Het initiatief hiervoor ligt bij ons.

Interesse? Neem dan z.s.m. contact op met Margreet Pieper. Dit kan door het invullen van de vragenlijst of door het sturen van een mail naar: m.g.pieper@uu.nl, hierna nemen wij contact op voor de verdere procedure.