5 augustus 2020

Van kennisclips naar volledig online onderwijs

Waar afgelopen jaren alleen de voorlopers kennisclips maakten voor hun leerlingen, zijn de laatste maanden docenten massaal hiermee aan de slag gegaan: het thuisonderwijs maakt de overdracht van kennis via clips en online-sessies met je leerlingen onvermijdelijk. Op het Freudenthal Instituut en het Teaching & Learning Lab van de Universiteit Utrecht hebben we de nodige ervaring opgebouwd met het maken van kennisclips voor middelbaar en hoger onderwijs, en andere vormen van online-onderwijs.

In dit NVOX-artikel (juni, 2020) delen we die ervaringen en laten we zien wat het Freudenthal Instituut en het Teaching & Learning Lab wellicht voor jou kunnen betekenen.

Lightboard om kennisclips te maken