U-Talent

12 maart 2020

U-Talent UP van start

Op 10 maart was de eerste U-Talent UP (University Pioneers) middag waaraan leerlingen van verschillende partnerscholen deelnamen. De leerlingen behoren tot de doelgroep (komende) eerstegeneratiestudenten oftewel pionierstudenten: leerlingen die als eerste in hun gezin in Nederland gaan studeren aan het hoger onderwijs.

Lale Yücel is U-Talent UP projectleider en organiseert de bijeenkomsten met deze groep. “Na de eerste kennismaking met elkaar kregen de leerlingen een rondleiding over de afdeling Moleculaire Plantenfysiologie waar Erbil Güngör vertelde over zijn onderzoek naar het gewas Azolla. Erbil Güngör was zelf ook pionierstudent en is nu PhD-student. De leerlingen luisterden aandachtig naar hoe de (studie)loopbaan van Erbil tot nu toe is verlopen en stelden hem enthousiaste vragen.”

Leerling: “Echt leuk om een kijkje in de keuken van een PhD-student te krijgen!”

Hierna kregen de leerlingen een workshop over “De weg naar succes” van Jasmin Sharif, die zelf net is afgestudeerd. Lale: “De leerlingen werden geprikkeld om na te denken over wat ze willen bereiken en hoe ze dit denken te gaan doen.”

De U-Talent UP leerlingen hadden aan het einde van de middag veel vragen over hoe ze het beste een studie kunnen kiezen en hoe de selectieprocedure van bepaalde studies werkt. Ook waren er vragen over studiefinanciering, netwerken en stage lopen. Tijdens de volgende bijeenkomsten in juni en tijdens het volgende schooljaar worden al deze vragen behandeld.

Leerling: “Ik hoop dat wij elkaar tips en tricks kunnen geven om elkaar een stapje omhoog te helpen.”

Kansenongelijkheid

Lale Yucel, UP-begeleider

U-Talent UP is ontstaan omdat niet alle leerlingen hetzelfde startpunt hebben, waardoor ze soms vanaf een jonge leeftijd te maken hebben met kansenongelijkheid. Lale vertelt waarom het belangrijk is hier aandacht aan te besteden: “Pionierstudenten voelen zich vaker niet thuis op een hoger onderwijsinstelling en hebben minder studiesucces. Ze weten de routes naar de juiste informatie niet goed te vinden, waardoor ze kansen kunnen mislopen. U-Talent UP wil hier graag aan bijdragen door tijdens verschillende bijeenkomsten de leerlingen in de bovenbouw klaar te stomen voor de studieperiode.” Lale liep zelf ook tegen deze problemen aan tijdens haar studieperiode en kan zich dus goed verplaatsen in de leerlingen. Vanuit eigen ervaring kan zij meepraten over de uitdagingen die zij tegenkomen.