U-Talent

27 september 2016

Wiskunde voor Teams: inschrijving geopend

Het Freudenthal Instituut organiseert jaarlijks drie wiskundedagen waarbij leerlingen in teams van drie of vier een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk. Bij deze activiteiten staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, represtenteren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlinge taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdracht of wiskundige denkactiviteit. Alle opdrachten zijn in het Nederlands en Engels.
Teams kunnen hun werkstuk inzenden voor een wedstrijd: een internationale wedstrijd bij de Wiskunde A-lympiade en een landelijke wedstrijd bij de Wiskunde B-dag en de OnderbouwWiskundedag (OWD).

Inschrijving
Momenteel is de inschrijving geopend. De datum van de Wiskunde B-dag en de voorronde van de Wiskunde A-lympiade is vrijdag 18 november 2016. De volgende OWD vindt plaats op 8 februari 2017. U kunt de inschrijfformulieren vinden op de pagina’s van elk van drie activiteiten via wiskunde voor teams.
U-Talent partnerscholen kunnen kosteloos deelnemen aan Wiskunde voor teams.