U-Talent

27 september 2016

Onderzoeksaanvraag NRO gehonoreerd

U-Talent docenten en filmwetenschapper Winnifred Wijnker hebben een gezamenlijke onderzoeksaanvraag ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), die gehonoreerd is! Het onderzoek gaat over ontwerpprincipes voor kennisclips op basis van vakdidactiek.

Korte samenvatting onderzoeksaanvraag:
Welke functie kan educatieve video spelen in ons onderwijs? In dit project wordt deze vraag benaderd vanuit didactisch én filmtheoretisch perspectief. Van videomateriaal dat U-Talent docenten gebruiken in hun onderwijs wordt de inhoud en de structuur van het informatieaanbod onder de loep genomen. Uit dit onderzoek worden principes voor een functioneel ontwerp ontwikkeld, zodat video gerichter kan worden ingezet om het leerproces te verbeteren.