U-Talent

9 maart 2016

Nieuwe programmadirecteur U-Talent

De opvolger van Sanne Tromp is bekend! Per 1 mei zal Ir. Berenice Michels aantreden als programmadirecteur U-Talent. Berenice is nu nog leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek bij de SLO. We heten Berenice van harte welkom bij U-Talent.