6 januari 2016

Elke maand lessuggestie uit het Mascil project

image007

Het Europese project Mascil gaat over onderzoekend leren en de beroepscontext. Elke maand levert het Mascil project lesmateriaal/een lessuggestie, waarin er een situatie aan bod komt die tevens een beeld geeft van een beroepscontext.

Deze maand is de lessuggestie ‘Weten we hoeveel en wat we eten?’ Hierin gaan leerlingen o.a. de voedingswaarde berekenen van gerechten in landen en dit vergelijken.
Bekijk deze lessuggestieLees meer over Mascil.