Nieuws

17 mei 2019

Mini-conferentie: Vakoverstijgend Rekenonderwijs

Effectief en efficiënt rekenen

De rekentoets verdwijnt, de toekomst is aan vakoverstijgend rekenonderwijs. Rekenen wordt een onderdeel van wiskunde en enkele andere vakken. Op dinsdag 4 juni wordt op het Gerrit Rietveld College de eerste mini-conferentie georganiseerd over vakoverstijgend rekenonderwijs. Op deze conferentie staan de volgende vragen centraal:

  • Waarom vakoverstijgend rekenonderwijs? Wat hebben leerlingen daaraan?
  • Welke vakken doen daaraan mee? Welke taken krijgen die vakken?
  • Welke instrumenten kun je als school inzetten om vakoverstijgend rekenonderwijs effectief en efficiënt te maken?
  • Welke keuzes kan onze school maken?

Het doel van de conferentie is om het onderwijs zo in te richten dat leerlingen bij al deze vakken vaardig worden in rekenen, en dat leerlingen die moeite hebben met rekenen ondersteuning krijgen.

De conferentie is in eerste instantie bedoeld voor docenten van het Gerrit Rietveld College, maar docenten en rekencoördinatoren van andere U-Talent partnerscholen zijn welkom. Aanmelden kan via Kees Hooyman.