Nieuws

9 juli 2018

Masterclasses: Taal, cultuur, mens en maatschappij

Zoals eerder aangekondigd breiden we na een succesvolle pilot ons aanbod van alfa- en gamma-masterclasses uit tot ongeveer 15 stuks. Hiervoor werken we samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen en met de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Aan de vervolgpilot doen in totaal zo’n 30 partnerscholen mee.

De masterclasses gaan bijvoorbeeld over:

  • Historisch onrecht
  • Forensisch taalonderzoek
  • Nieren te koop
  • Grenzeloze toekomsten en de Europese burger
  • Vluchtelingen in de media

Ook organiseren we voor het eerst twee masterclasses waarvoor de faculteiten Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen gezamenlijk optrekken:

  • Big History
  • Hoera, ik heb onderzoek! (over dataverwerking)

Voor alle masterclasses geldt dat er – naast de plaatsen voor partnerschoolleerlingen – ook plek is voor een beperkt aantal betalende leerlingen.