U-Talent

Inschrijving masterclasses alfa-gamma

Informatie voor U-Talent alfa-gamma coördinatoren
Dit jaar organiseren we weer diverse masterclasses over taal, cultuur, mens en maatschappij. We hebben het jaar opgesplitst in 4 onderwijsblokken.

LET OP: als je in 2022-2023 voor het eerst leerlingen gaat aanmelden voor alfa-gamma masterclasses, lees dan eerst de algemene informatie.

Blok 1 (5/9-11/11) Blok 2 (14/11-3/2) Blok 3 (6/2-21/4)

Blok 4 (24/4-30/6)

Programma geheel bekend 23 aug 2022 Definitief op 3 okt 2022 Definitief op 5 dec 2022 Definitief op 6 maart 2023
Deadlines aanmelden 19 sept 2022 17 okt 2022 9 jan 2023 20 maart 2023
Bekendmaking plekken 26 sept 2022 31 okt 2022 20 jan 2023 27 maart 2023
Start MC 10 okt 2022 17 nov 2022 10 feb 2023 6 april 2023

Wil je een handig overzicht van de masterclasses die ingepland staan? Bekijk dan de volgende pagina’s:

De inschrijving voor de masterclasses verloopt dit jaar via één inschrijfformulier per blok. Je kan hier steeds naar terugkeren om zaken aan te vullen. Plaatsingen van blok 1 hebben geen invloed op de volgende blokken. Je kan dus geen plaatsen ‘sparen’ door in blok 1 (en volgende blokken) geen leerlingen op te geven.

ACTUEEL: het aanmeldformulier voor blok 4 is gesloten.

Tip: lees de spelregels hieronder en de aanvullende spelregels op het inschrijfformulier  voordat je leerlingen werft en opgeeft. Als de inschrijfprocedure vragen oproept, mail ons dan gerust op u-talent-alfagamma@uu.nl. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Als je geen leerlingen wilt opgeven, horen wij het ook graag. Dit kun je doorgeven via u-talent-alfagamma@uu.nl.

  1. Het inschrijfformulier is een online formulier, waar je steeds naar kunt terugkeren om zaken aan te vullen tot de deadline.
  2. We plaatsen max. 4 leerlingen per school in 1 masterclass.
  3. Op het formulier kun je een maximaal aantal leerlingen aanmelden. Wil je meer leerlingen aanmelden, maak dan een nieuw formulier aan.
  4. Leerlingen die bovenaan het formulier staan, worden als eerste geplaatst.Voorbeeld:  Leerling 1 op de lijst die je doorgeeft staat bij ons op plek 1 voor de indeling. Leerling 14 zal dan bij ons op de laatste positie staan voor de indeling. Schrijf je leerlingen daarom niet in op basis van masterclass (dus niet eerst alles masterclass A, dan B, C…) Schrijf ze in op basis van de positie die jij ze gunt op de ranglijst.Ten tweede, we kijken uiteindelijk ook naar de verdeling van de leerlingen in de masterclasses. Onze tip is dan ook om te spreiden. Wanneer je bijvoorbeeld veel leerlingen hebt, waarvan je ongeveer 2 (en soms 3) leerlingen hebt per masterclass, dan is de kans groter dat ze nog geplaatst kunnen worden, dan wanneer je 4 leerlingen opgeeft voor masterclass A én vier voor B etc en vier voor C en vier voor D.
  5. We vragen naast de volledige naam van de leerling, klas en e-mailadres. Vraag je leerling toestemming om deze gegevens aan ons te verstrekken.
  6. Net zoals in voorgaande jaren zullen we het aantal beschikbare plaatsen bij leerlingactiviteiten eerlijk verdelen. Grotere scholen hebben iets meer plaatsen bij de masterclasses dan kleine scholen. We proberen een zo evenwicht mogelijke indeling te maken per blok. We kijken dus ook naar de aanmeldingen per blok en proberen op basis daarvan een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken onder de scholen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de groepsgrootte van de masterclasses, de randomisatie waar we mee werken voor een eerlijke verdeling, de daadwerkelijke aanmeldingen voor de masterclasses en het aantal scholen dat leerlingen aanmeldt en de grootte van de scholen.
  7. Lees ook de aanvullende spelregels op het inschrijfformulier zelf goed door.
  8. Deadline gemist? Het inschrijfformulier kun je dan niet meer gebruiken (wij checken na de deadline de online formulieren niet meer). Mail in dat geval naar u-talent-alfagamma@uu.nl, dan kijken we of het nog mogelijk is om leerlingen aan te melden.
Omdat het programma gaandeweg ontstaat, hebben we dit jaar geen flyers of brochures gemaakt. Wel hebben we een gloednieuwe video:
https://www.youtube.com/watch?v=tgsKBw7TCf8 (zie ook onder de uitklapmenu’s).

Voor informatie over de masterclasses kun je leerlingen verwijzen naar:
u-talent.nl/masterclasses. Op die pagina kunnen ze op basis van hun klas en interessegebied bekijken welke masterclass hen aanspreekt.

LET OP: als leerlingen een bèta-masterclass vwo of havo uitkiezen, kan jij hen niet inschrijven. Dat loopt via een van je collega’s.

Afmelden en ruilen van leerlingen

Een leerling kan afgemeld of geruild worden met een andere leerling zonder consequenties bij een afmelding 10 of meer werkdagen voor aanvang van de activiteit. Bij zo’n tijdige ruil ontvangt de nieuwe deelnemer van ons de voorinformatie en (indien van toepassing) na afloop van de activiteit een certificaat. Een latere afmelding geldt als ‘no show’ (zie hieronder). Een latere ruil mag (tot op de dag zelf), maar dan kunnen wij geen voorinformatie meer toesturen en geen certificaat uitschrijven. De ruilende kandidaten (of hun coördinator) moeten dan zelf de voorinformatie uitwisselen.

Wanneer aan de activiteit een voorbereidende opdracht is verbonden, dient deze – ook in het geval van een late ruil – door de deelnemer gemaakt te zijn voor de start van de activiteit.

No show fee
U-Talent kan een no show fee berekenen voor onaangekondigde of te laat gemelde absenties. Dit geldt voor masterclasses en docentactiviteiten. De no show fee bedraagt 25 euro per absentie. De school kan deze no show fee doorberekenen aan de late afmelder. U-Talent registreert daartoe de absenties bij alle activiteiten. We
factureren de no show fee van masterclasses vanaf de tweede ‘missende’ leerling. We zullen dit dan aan zowel de coördinator als de schoolleider melden.

Een uitzondering is ziekte: indien een leerling ziek is op de dag van een masterclass, dient deze zich direct per mail af te melden bij de U-Talent coördinator én bij U-Talent zelf, via u-talent@uu.nl. We registreren ook de ziekmeldingen, om eventueel misbruik te voorkomen. Om de administratieve last zo klein mogelijk te houden, zal facturering van de no shows plaatsvinden bij de jaarlijkse schoolfactuur van het volgende schooljaar.

Let op: de no shows gelden óók voor onze online activiteiten! Mocht een leerling op de dag zelf niet kunnen aansluiten vanwege IT-problemen, dan verwachten we dat deze leerling (conform de informatiemail) contact heeft gezocht met U-Talent, zodat wij de leerling waar mogelijk kunnen helpen om toch nog deel te nemen.

We hebben een no show fee formulier (pdf-bestand) gemaakt, dat je als coördinator in kan vullen en printen en aan de leerling/hun ouders kunt geven. Deze no show fee geldt ook voor online masterclasses.


Benieuwd hoe het eraan toegaat tijdens een masterclass? Bekijk de video!