Masterclasses alfa-gamma

Algemene masterclasses informatie voor alfa-gamma coördinatoren

U-Talent alfa-gamma biedt sinds 2017 masterclasses aan voor bovenbouwleerlingen havo en vwo met een speciale interesse in taal, cultuur, mens en maatschappij. Deze activiteiten worden gecoördineerd door de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, waarbij wordt samengewerkt met de faculteiten Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen.

Op de website wordt bij iedere masterclass de doelgroep vermeld. De alfa-gamma masterclasses zijn in principe bedoeld voor 4-5-6 vwo-leerlingen, maar 4-5 havoleerlingen zijn vaak ook welkom. De alfa-gamma coördinator beoordeelt welke leerlingen hij/zij wil aanmelden.

Tips voor de coördinator bij de selectie van leerlingen:

 • Denk aan leerlingen die opvallen door hun motivatie en werkhouding. Het hoeven niet per se excellente leerlingen te zijn.
 • Denk aan leerlingen met een profielwerkstuk-onderwerp dat past bij de gekozen masterclass.
 • Denk aan leerlingen met een N-profiel, die breed geïnteresseerd zijn.
 • Denk aan leerlingen uit gezinnen met een migratie-achtergrond of uit gezinnen waarin het niet gebruikelijk is om in het hoger onderwijs te studeren.
 • Meld leerlingen dat de masterclass een voorbereidende opdracht heeft.
 • En last but not least: houd rekening met toetsweken en excursies, maar ook met de periode van het jaar. Meld bijv. liever geen 5 havo en 6 vwo leerlingen aan in het voorjaar.
 • In 2020-2021 wordt een groot deel van de masterclasses online gegeven. Voor deze masterclasses gelden soms andere voorwaarden of gewoontes.
 • Leerlingen nemen deel aan alle onderdelen van de masterclass (incl. voorbereidende opdracht). Ze kunnen dus niet halverwege de dag aankomen of vertrekken of in- uitloggen, noch onvoorbereid deelnemen.
 • In het geval van een fysieke masterclass ontvangen leerlingen aan het einde van de masterclass een certificaat als zij actief en volledig hebben deelgenomen.
  In het geval van een online masterclass kan eventueel een bewijs van deelname verstrekt worden op verzoek van de alfa-gamma coördinator.
 • Tijdens de fysieke masterclass zorgt U-Talent voor iets te drinken, het is wel de bedoeling dat de leerlingen zelf hun lunch meenemen.
 • Er kunnen foto’s en/of filmbeelden en/of screenshots gemaakt worden tijdens de masterclass voor promotie-doeleinden. Als een leerling niet herkenbaar in beeld wil worden gebracht, kan hij/zij dit op de dag zelf aangeven bij de fotograaf of bij de docent.
 • Voor de algemene voorwaarden en privacyverklaring rondom de masterclasses, kun je leerlingen naar deze pagina verwijzen.

Vanwege covid-19 is het U-Talent programma in 2020-2021 anders ingedeeld. We volgen daarbij de vier academische onderwijsblokken van de Universiteit Utrecht en beslissen per blok welke activiteiten doorgaan. Dit betekent ook dat het programma per blok wordt  bekendgemaakt op de website, waarna de leerlingen ingeschreven kunnen worden.

De onderwijsblokken beginnen op:

 • Blok 1: maandag 31 augustus 2020 (week 36)
 • Blok 2: maandag 9 november 2020 (week 46)
 • Blok 3: maandag 8 februari 2021 (week 6)
 • Blok 4: maandag 26 april 2021 (week 17)

Masterclasses 2020-2021
In 2020-2021 is er veel onzeker. In veel gevallen is de datum van de masterclasses nog niet vastgesteld, noch kunnen we met zekerheid aangeven of de masterclass op campus of online wordt gegeven. Hieronder geven we een overzicht van de geplande masterclasses, maar dus nog wel onder voorbehoud. Elk blok wordt het programma definitief vastgesteld en kunnen de leerlingen aangemeld worden. Zie ook de aparte pagina over inschrijving.

Masterclass Onderwijsblok
Demonstreren in tijden van corona Blok 1 en 3
Sporen van slavernij Blok 1
Grenzeloze toekomsten en de Europese burger Blok 1 en 2
Cultuur proeven met de Italiaanse keuken Blok 2
Forensisch tekstonderzoek Blok 2
Hoe taal verandert Blok 2
Minority Languages in the Hispanic World Blok 2
Me, myself, and I? Welke rol speelt de omgeving in jouw ontwikkeling? Blok 2 en 3
Ondernemen voor een betere wereld, (hoe) kan dat? Blok 3
Tien religies in één straat: hoe doen we dat? Blok 3
#MeToo: Inclusief burgerschap Blok 3
Vluchtelingen in de media Blok 3
Zoveel mensen, zoveel talen Blok 3
Door wie word jij beïnvloed? Blok 3
Wie zijn onze Duitse buren? Ontdek de verschillen Blok 4
De absurde wereld van Camus Blok 3
Straatpoëzie: gedichten ontdekken in het wild Blok 4
Tekenen met licht: fotografie als kunst Blok 4

Als je benieuwd bent hoe een alfa-gamma masterclass in elkaar zit, kun je een goede indruk krijgen door de verslagen van de masterclasses 2018-2019 te lezen.

Leerlingen die naar de campus komen voor U-Talent onderwijs worden geacht op de hoogte te zijn van het corona-protocol en zich daaraan te houden. We delen dit protocol voorafgaand aan activiteiten met de leerlingen, maar gaan er tevens vanuit dat jullie de leerlingen hierop zullen wijzen.
Binnenkort zetten we hier ook het protocol online.
Net zoals in voorgaande jaren zullen we het aantal beschikbare plaatsen bij de masterclasses eerlijk verdelen. Grotere scholen hebben iets meer plaatsen dan kleine scholen. Omdat we dit jaar met 4 onderwijsblokken werken, berekenen we per blok hoeveel plekken er beschikbaar zijn voor elke school. We zullen op elk inschrijfformulier aangeven hoeveel leerlingen je ongeveer kunt opgeven.

Plaatsingen van blok 1 hebben geen invloed op de volgende blokken. Je kan dus geen plaatsen ‘sparen’, door in blok 1 (en 2 of 3) geen leerlingen op te geven.

Alle praktische informatie over de inschrijving per onderwijsblok hebben we beschreven op een aparte pagina
 • Stem bepaalde zaken af met de bèta coördinator(en), bijvoorbeeld het beleid van de school m.b.t. de ‘no show fee’.
 • Het is ten zeerste aan te raden om leerlingen te herinneren aan een activiteit!
  Tip: in Outlook (en andere mailprogramma’s) kan je mailtjes klaarzetten die op een later tijdstip verstuurd worden. Zo kan je alle leerlingen van een masterclass een paar weken van tevoren automatisch een herinnering sturen over de masterclass en de bijbehorende voorbereidende opdracht. Deze mails kan je al (maanden/weken) eerder klaarzetten op het moment dat de inschrijving rond is.
 • Controleer of leerlingen de voorbereidende opdrachten op tijd doen; verwijs hen actief door naar een collega, die hen erbij kan helpen.
 • Maak afspraken binnen de school over de voorbereidende opdrachten, bijvoorbeeld dat leerlingen tijdens een les hieraan mogen werken.
 • Gebruik (onderdelen van) de voorbereidende opdrachten om met een grotere groep leerlingen uit te voeren.
Met vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Estell Grootenhuis en Bernadette de Zeeuw via u-talent-alfagamma@uu.nl.