Masterclasses alfa-gamma

U-Talent alfa-gamma biedt sinds 2017 activiteiten aan voor bovenbouw leerlingen havo en vwo met een speciale interesse in taal, cultuur, mens en maatschappij. Deze activiteiten worden gecoördineerd door de Faculteit Geesteswetenschappen, waarbij wordt samengewerkt met de faculteiten Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen. Elk jaar wordt het aanbod van masterclasses uitgebreid/vernieuwd en melden steeds meer U-Talent partnerscholen aan (zowel ambitie- als connectiescholen).

In 2020-2021 start U-Talent alfa-gamma met een nieuwe pilot voor 8 U-Talent partnerscholen: de Alfa-academie. In januari zullen ruim 30 leerlingen 5 vwo deelnemen aan een intensief campusprogramma met als thema ‘De kracht van taal’ dat anderhalf jaar in beslag zal nemen. De acht deelnemende scholen ontwikkelen tegelijkertijd een schoolprogramma, waar ook andere leerlingen van hun school aan deel kunnen nemen.

Hieronder vind je alle masterclasses die U-Talent alfa-gamma in schooljaar 2020-2021 organiseert:

We organiseren ook havo-masterclasses en vwo-masterclasses over bèta en techniek.