Nieuws

9 maart 2018

Lesgeven met Arduino’s

Foto Peter DuifhuisPeter Duifhuis, natuurkundedocent bij U-Talent, heeft in samenwerking met masterstudenten een lesmodule over Arduino ontwikkeld voor onze U-Talent leerlingen. De module heeft inmiddels al vijf keer gedraaid en wordt hoog beoordeeld.

Arduino module

Om leerlingen voor te bereiden op een maatschappij waarin robotica een steeds grotere rol zal innemen, heeft Peter samen met zijn collega Susanne Tak hierover een module ontwikkeld voor U-Talent leerlingen. In deze tweedaagse module gaan de leerlingen programmeren met een Arduino. Op de eerste dag maken de leerlingen kennis met de Arduino aan de hand van een paar kookboekpractica, en bedenken ze in tweetallen een eigen project. Voordat ze een paar weken later de tweede module-dag hebben, bedenken ze hoe ze hun project aan moeten pakken. Op de tweede dag gaan ze vervolgens echt bouwen. En daar komen dan hele verschillende producten uit, variërend van robotjes die nergens tegenaan botsen tot muziekinstrumenten.

Leerlingen bezig met Arduino

De 25 leerlingen worden begeleid door de docent en studentassistenten. Om de leerlingen zelfredzaam te maken als ze tegen een probleem aanlopen, hebben vier studenten van de master Science Education and Communcation van de Universiteit Utrecht een stappenplan ontwikkeld, uitgeprobeerd en verbeterd met behulp van een lesson study. Dat stappenplan wordt nog steeds gebruikt in de module, en is vooral heel welkom voor leerlingen die nog geen ervaring hebben met programmeren.

Inmiddels heeft de module al vijf keer gedraaid, en wordt hoog beoordeeld. De module wordt meestal gegeven in het Teaching & Learning Lab. “Vanwege de flexibele opstelling en tafels met stopcontacten, is het TLL een fijne ruimte om deze module in te geven. Het maakt het overzichtelijk en makkelijk om snel bij de verschillende leerlingen te zijn. Ook is het TLL een inspirerende omgeving voor de leerlingen, omdat er allerlei apparatuur staat,” aldus Peter.

Zou je ook eens les willen geven met Arduino’s, maar heb je deze (nog) niet ter beschikking op je school? Neem dan contact op met Peter Duifhuis, om de mogelijkheden te bespreken om dit in het TLL uit te proberen.