Voor de onderbouw

De U-Talent programma’s in de onderbouw havo/vwo bestaan uit verdiepende en verrijkende onderwijsactiviteiten met als doel het bevorderen van talentontwikkeling van leerlingen in bèta en techniek.

Deze programma’s hebben een schooldeel en een campusdeel. (Zelf-)geselecteerde leerlingen komen jaarlijks naar de Universiteit Utrecht (UU) of de Hogeschool Utrecht (HU) voor activiteiten, die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bèta schoolvakken.

Scholen die deelnemen aan het U-Talent Ambitie programma bieden de leerlingen verrijking, verdieping en versnelling aan in het bèta onderwijs volgens een eigen model: het Schoolprogramma. Scholen geven hier in overleg met U-Talent zelf invulling aan.

De volgende U-Talent programma’s worden aangeboden aan onderbouwleerlingen van deelnemende U-Talent partnerscholen:

1- en 2-vwo

De campusdagen voor 1- en 2-vwo worden in schooljaar 2017-2018 gehouden bij de Sonnenborgh, museum & sterrenwacht (voor de Connectie scholen), bij de Botanische Tuinen Utrecht (Ambitie scholen) en op de Universiteit zelf met als thema Plastic soep (zowel voor Ambitie als Connectie scholen). Een eendaags programma voor de Ambitie scholen wordt voor klas 1 zes keer georganiseerd. Het eendaags programma voor klas 2 Ambitie scholen wordt ook op zes keer georganiseerd. Voor de Connectie scholen wordt het thema Plastic soep twee maal aangeboden, de activiteiten in de Sonnenborgh vijf keer.

3-vwo

De campusdagen voor klas 3-vwo beslaan twee dagen en worden in 2017-2018 gehouden op de Universiteit Utrecht. Er zijn 5 thema’s in totaal. Elke leerling werkt in een groep aan één thema. Op de eerste dag werken de groepen aan één activiteit en dag twee werken ze aan een ander thema. De tweede dag wordt afgesloten met presentaties van de leerlingen over de 2 onderwerpen.

3-havo

De campusdagen voor 3-havo voor zowel de Ambitie- als de Connectiescholen worden georganiseerd op de Hogeschool Utrecht (HU) en bestaan uit verschillende activiteiten.
Make your future, een activiteit gefocust op de profielkeuze van de leerlingen waar leerlingen in een carrousel met verschillende bèta opleidingen van de HU kennis maken. Deze wordt vier keer aangeboden.

Bij Choose your bèta skills kunnen de leerlingen kennismaken met vaardigheden in verschillende technische disciplines, waarbij bètavakken worden toegepast in een reële context. Zij kunnen kiezen uit 2 onderdelen zoals chromatografie, programmeren van legerrobots of de kunst van het ontwerpen.