Olympiades

Er zijn in de exacte vakken acht nationale olympiades. De olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden in exacte vakken waar alle scholieren in de bovenbouw van havo en vwo aan mee kunnen doen. Leerlingen van U-Talent scholen doen ook vaak mee aan bèta olympiades en halen hierbij goede resultaten.

SLO is de overkoepelend coördinator van deze nationale olympiades en is inhoudelijk betrokken bij de organisatie van zes olympiades.

Het gaat om de volgende olympiades:

  • International Junior Science Olympiad (IJSO)
  • European Union Science Olympiad (EUSO)
  • Aardrijkskunde Olympiade
  • Biologie Olympiade
  • Informatica Olympiade
  • Natuurkunde Olympiade
  • Scheikunde Olympiade
  • Wiskunde Olympiade

SLO, als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling biedt de nationale olympiades ondersteuning in organisatorische zin, maar ook inhoudelijk door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van boeiende en uitdagende opdrachten.

Jaarlijks vindt er een huldiging van de winnaars van de olympiades plaats met de staatssecretaris op het ministerie van OCW. Zie de afbeeldingen onder dit artikel.

Voor meer informatie over Olympiades verwijzen we naar de website van de Olympiades.

Huldiging olympiade deelnemers op 3 juli 2017 te Den Haag bij het ministerie van OCW

Seflie met olympiade deelnemers met de staatssecretaris van OCW Sander Dekker

Huldiging olympiade deelnemers

 

 

 

 

 

Deelnemers met DG ALeida Oppers