Olympiades

Er zijn in de exacte vakken acht nationale olympiades. De olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden waar alle scholieren in de havo/vwo bovenbouw aan mee kunnen doen.

Tijdens een olympiade ga je aan de slag met een onderwerp of practicum en strijd je alleen of in een team tegen leeftijdsgenoten. Meestal is er eerst een voorronde(s), voordat er een landelijke of internationale finale is.

EUSO

U-Talent organiseert jaarlijks de regionale voorronde van de European Union Science Olympiad (EUSO). De winnaars hiervan mogen meedoen met de landelijke wedstrijd. Als je die wint, mag je naar een internationale finale!

De andere olympiades worden door de organisatie SLO georganiseerd: