Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent

Informatie voor leerlingen

U-Talentdag-2dec15-18U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken.

De deelnemende scholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod kunnen komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen. U-Talent biedt activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo. Een overzicht van alle leerlingactiviteiten vind je in het activiteitenoverzicht.

Bekijk het aanbod voor de onderbouw havo en vwo.

Havo- en vwo-leerlingen kunnen ook voor een- of tweedaagse Masterclasses naar de campus komen.

Voor havoleerlingen uit klas 4 en 5 is er het U-Talent College.

Leerlingen uit 5- en 6-vwo kunnen deelnemen aan de U-Talent Academie, een verdiepend programma van 1,5 jaar waarbij leerlingen regelmatig naar de universiteit komen.

Het is voor bètaleerlingen ook interessant om deel te nemen aan de diverse bèta olympiades. U-Talent draagt daar ook aan bij, bijvoorbeeld door het organiseren van regionale voorrondes en finales. Kijk hiervoor op de pagina Olympiades.