Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent nieuw

Informatie voor leerlingen

U-Talent biedt havo en vwo leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken.

De deelnemende scholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod kunnen komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen. U-Talent biedt activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo.

U-Talent Academie

Leerlingen uit 5 en 6 vwo kunnen deelnemen aan de U-Talent Academie. Op de campus van de Universiteit Utrecht volgen de leerlingen elke maand een speciaal ontwikkeld tweedaags lesprogramma. Ze krijgen colleges van onderzoekers en voeren zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit, waaronder het profielwerkstuk.

Op hun eigen scholen bieden de  bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Zo kunnen leerlingen op school bijzondere projecten uitvoeren, en krijgen zij de reguliere bètalessen op een andere manier aangeboden. Leerlingen sluiten de Academie af met een certificaat dat toegang geeft tot de honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.