U-Talent Academy (leerlingen)

Leerlingen uit 5- en 6-vwo kunnen deelnemen aan de U-Talent Academy. Op de campus van de Universiteit Utrecht volgen de leerlingen verdiepende modules. Ze krijgen colleges van onderzoekers en voeren zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit, waaronder het profielwerkstuk (thesis). Daarnaast gaan ze in klas 5 op excursie naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel.

Op hun eigen scholen bieden de bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Zo kunnen leerlingen op school bijzondere projecten uitvoeren, en krijgen zij de reguliere bètalessen op een andere manier aangeboden. Leerlingen sluiten de U-Talent Academy af met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

U-Talent Academy 2018-2019

schoolgids u-talent

De informatie over de U-Talent Academy 2018-2019 is bedoeld voor de 5- en 6- vwo leerlingen die het U-Talent Campusprogramma volgen.

In de schoolgids U-Talent Academy 2018-2019 (pdf) vind je algemene informatie over de U-Talent Academy en het U-Talent programma voor 2018-2019, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

Rooster
Het rooster van het Campusprogramma kun je vinden op de elektronische leeromgeving (ELO) in de map “Algemene informatie” (op de ELO kan je inloggen met de gegevens die je aan het begin van het schooljaar per mail toegestuurd krijgt).

PTA en OER
De U-Talent Academy heeft een eigen PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) en een OER (Onderwijs- en Examenreglement):

OER U-Talent 5-vwo Jaarklas 2020 (pdf)

OER U-Talent 6-vwo Jaarklas 2019 (pdf)

PTA Campusprogramma JK2019 en JK2020 (volgt nog)

Belangrijke data en groepsindeling 5-vwo

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag

5-vwo jaarklas 2020 data

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld: Groepsindeling U Talent Academy 5-vwo JK2020.

5-vwo jaarklas 2020 groepsindeling 2018-2019

Belangrijke data en groepsindeling 6-vwo

Jaarplanning moduledagen, thesis en getuigschriftuitreiking

6-vwo jaarklas 2019 data

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld: Groepsindeling U Talent Academy 6-vwo JK2019.

6-vwo jaarklas 2019 groepsindeling 2018-2019