Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent

U-Talent Academie (leerlingen)

Leerlingen uit 5- en 6-vwo kunnen deelnemen aan de U-Talent Academie. Op de campus van de Universiteit Utrecht volgen de leerlingen verdiepende modules. Ze krijgen colleges van onderzoekers en voeren zelf onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit, waaronder het profielwerkstuk (thesis). Daarnaast gaan ze in klas 5 op excursie naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel.

Op hun eigen scholen bieden de bètadocenten extra uitdaging en verdieping aan in het schoolprogramma. Zo kunnen leerlingen op school bijzondere projecten uitvoeren, en krijgen zij de reguliere bètalessen op een andere manier aangeboden. Leerlingen sluiten de U-Talent Academie af met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

U-Talent Academie 2017-2018

schoolgids u-talent

De informatie over de U-Talent Academie 2017-2018 is bedoeld voor de 5- en 6- vwo leerlingen die het U-Talent Campusprogramma volgen.

In de schoolgids U-Talent Academie 2017-18 (pdf) vind je algemene informatie over de U-Talent Academie en het U-Talent programma voor 2017-2018, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld afwezigheid en ICT.

Rooster
Het rooster van het Campusprogramma kun je vinden op de elektronische leeromgeving (ELO) in de map “Algemene informatie” (op de ELO kan je inloggen met de gegevens die je aan het begin van het schooljaar per mail toegestuurd krijgt).

PTA en OER
De U-Talent Academie heeft een eigen PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) en een OER (Onderwijs- en Examenreglement):

OER U-Talent 5-vwo Jaarklas 2019 (pdf)

OER U-Talent 6-vwo Jaarklas 2018 (pdf)

PTA Campusprogramma JK2018 en JK2019 (pdf)

Belangrijke data en groepsindeling 5-vwo

Jaarplanning moduledagen, excursie en communitydag

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld: Groepsindeling U Talent Academie 5-vwo.

Belangrijke data en groepsindeling 6-vwo

Jaarplanning moduledagen, thesis en getuigschriftuitreiking

Hier kun je zien bij welke groep jouw school is ingedeeld: Groepsindeling U Talent Academie 6 vwo JK2018.