Nieuws

22 mei 2017

Kom naar de Proevenparade op 13 juni

Het departement Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht heeft al een aantal jaren een breed aanbod aan natuurkunde-experimenten voor leerlingen in 5 HAVO en 5 en 6 VWO, die docenten met hun klas op de universiteit kunnen komen uitvoeren. Dit jaar zijn hier experimenten aan toegevoegd die aansluiten bij de nieuwe examenstof over quantumfysica.

De bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde in samenspraak met U-talent nodigt natuurkundedocenten en TOA’s uit op dinsdag 13 juni van 16-19 uur om kennis te maken en zelf aan de slag te gaan met een selectie van deze experimenten. De doelen van deze bijeenkomst zijn:

  • inspiratie opdoen voor nieuw te ontwikkelen proeven op school
  • ervaringen uitwisselen over experimenten bij oude en nieuwe examendomeinen
  • input geven om ervoor te zorgen dat het aanbod en de practicumwerkzaamheden van de Universiteit Utrecht aansluiten bij de behoeften van VO-docenten en hun leerlingen

Zo is het mogelijk zelf aan de slag te gaan met een Scanning Tunneling Microscoop, elektronendiffractie, tunnelen bij 3 cm golven, een golfbak, een windtunnel en diverse andere experimenten uit de examendomeinen. Daarnaast zal er een aantal andere geschikte opstellingen o.a. uit het eerste jaar van de opleiding aanwezig zijn. Dit zal ook voor docenten die al bekend zijn met het huidige aanbod van interesse zijn. Ook zullen er (practicum)docenten uit het eerste jaar van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde aanwezig zijn.

Daarna zal er, onder het genot van pizzapunten, in een evaluatieworkshop worden besproken:

  • welke experimenten zonder meer op school kunnen worden uitgevoerd
  • welke experimenten (eventueel in samenwerking met de UU) kunnen worden ontwikkeld voor gebruik op school
  • voor welke experimenten interesse bestaat om met leerlingen te komen uitvoeren bij de UU

Programma
Locatie: Kruyt gebouw, zaal W 230 ,Universiteitscomplex De Uithof, Padualaan 8, Utrecht.

15.30-16.00                Inloop met koffie en thee

16.00-16.15                Welkomstwoord en korte ronde langs alle experimenten

16.15-17.45                Uitvoering en bespreking van 3 experimenten in groepjes

18.00-19.00                Evaluatieworkshop met pizza

Inschrijven
Opgeven kunt u doen door uiterlijk 8 juni een mail te sturen naar science.outreach.phys@uu.nl met de onderstaande gegevens. Wees zo snel mogelijk met opgeven om zeker te zijn van een plekje!

Naam en school:
Dieetwensen:
Bent u al bekend met het huidige aanbod aan experimenten: ja/nee

Is er een onderwerp of type experiment dat u graag zou willen zien dat niet op school aanwezig is, geef het ook graag in de mail aan! Wij zullen dan kijken of hiervoor iets in huis is en gerealiseerd kan worden.

U bent van harte welkom om deze uitnodiging te verspreiden onder collega’s voor wie deze Proevenparade van interesse kan zijn. Wij hopen u te zien op dinsdagmiddag 13 juni!