U-Talent

Incompany training

Het is mogelijk om op je eigen school een training te laten organiseren door een expert van het Freudenthal Instituut of het Instituut Archimedes. De inhoud en duur van de scholing worden in overleg bepaald. U-Talent partnerscholen kunnen deze incompany trainingen afnemen met korting.
Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl voor meer informatie.

Onderwerpen waarover expertise beschikbaar is:

Je kunt je met je school aanmelden voor de Energy Experience: hierbij komt een gastspreker van een spraakmakende onderneming in de technische en/of duurzame sector langs op je school. De Energy Experience is voor zowel docenten als leerlingen. Het doel is om het bètacurriculum op middelbare scholen te verduurzamen en daarbij de connectie met het bedrijfsleven te versterken.

Meer informatie

Het vraagt nogal wat reflectieve (intrapersoonlijke) en interpersoonlijke vaardigheden om (leerlingen) goed te kunnen coachen. In deze training, die je samen met collega’s volgt, leert je reflectie en eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen te bevorderen. Door te reflecteren met het vierstoelenmodel leren jullie enerzijds zelf constructiever stil te staan bij gevoelens, gedachten en handelen, anderzijds leren jullie een model om ook de leerling ontwikkelingsgericht te coachen en zo zelfsturing en zelfvertrouwen optimaal te bevorderen.

Meer informatie

De ontwerpbespreking als belangrijke leeractiviteit in ontwerponderwijs

Ontwerpvaardigheden vormen een belangrijk leerdoel in onze bèta- en technische opleidingen. Onderdeel van het ontwerpproces is de ontwerpbespreking met de gebruiker of opdrachtgever: je presenteert je ideeën, je probeert enthousiasme te wekken, de wensen van de opdrachtgever te peilen en afspraken te maken over vervolgstappen. Maar hoe ontwikkel je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en hoe geef je als docent leerzame feedback op ontwerpgesprekken? En wat vinden we eigenlijk een goed ontwerpgesprek? In deze korte training krijg je antwoorden op deze vragen. Daarbij maak je gebruik van onderzoek naar de ontwerpbespreking, en van levensechte voorbeelden uit verschillende ontwerppraktijken. Na de training ben je in staat om de ontwerpbespreking in te zetten als activiteit die doorwerkt in het hele proces van leren ontwerpen.

Lesson Study is een krachtige professionaliseringsbenadering die je als docent helpt om te focussen op het leren van je leerlingen/ studenten. In een Lesson Study vorm je een leerteam van ten minste drie docenten. Samen bereid je een onderzoeksles voor en observeer je deze bij elkaar, waarbij de focus op het leren van leerlingen/ studenten ligt. Daarna evalueer je de les of interventie gezamenlijk, herontwerp je deze en geef je de les opnieuw. Zo verbeter je samen je lessen, kom je erachter wat wel en niet werkt en verhoog je de leeropbrengsten voor leerlingen/ studenten.

Differentiëren in de klas kost vaak veel extra voorbereidingswerk. Dat kan makkelijker door gebruik te maken van Hele Taak Eerst, een methode om te differentiëren. Deze methode is ontwikkeld door de Universiteit Leiden en vindt steeds meer zijn weg in de lerarenopleidingen. Deze methode is laagdrempelig, kost vrijwel geen extra voorbereidingstijd en daagt de leerling uit om op een betekenisvolle manier met de leerstof bezig te zijn.

Een kennisclip is een filmpje van ongeveer 2 minuten waarin een onderwerp wordt uitgelegd. Bij precieze inhoud van de training wordt samen bepaald, maar kan bijvoorbeeld gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Wat zijn kennisclips?
  2. Hoe maak je kennisclips?
  3. Hoe kun je kennisclips inzetten tijdens je les?

Wiskunde in Teams

Wiskunde is teamwork. Door met elkaar aan een open opdracht te werken leer je vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken. Deze vaardigheden zijn nodig tijdens de drie Wiskunde-in-Teams evenementen die het Freudenthal instituut jaarlijks organiseert: de OnderbouwWiskundeDag, de Alympiade en Wiskunde B-dag. Leerlingen werken een dag lang in teams aan een wiskundig probleem. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als wiskundige denkactiviteit, praktische opdracht of als onderdeel van het schoolexamen.

Deze training richt zich op wiskunde secties die Wiskunde-in-Teams in hun schoolplan willen waarborgen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onderzoekend wiskunde leren, een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, het voorbereiden van leerlingen op een groepsopdracht bij wiskunde, het organiseren van Wiskunde-in-Teams op school, en het nakijken en beoordelen van leerlingenwerk.

Wiskunde D Online – Hoe doe je dat?

Wiskunde D Online is voor leerlingen die Wiskunde D willen doen, maar op een school zitten waar dat niet in de gewone lessen wordt gegeven. Via deze mogelijkheid kunnen ze het vak dan toch volgen en schoolexamen doen. Het Freudenthal Instituut is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Wiskunde D Online.

Bij deze in company training helpt de trainer bij de voorbereiding voor deelname aan het Wiskunde D Online, of, als het programma al loopt, bij het stroomlijnen ervan. Wat kan je doen als docent om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden? Wat kun je doen als schoolleiding om de docent te ondersteunen? Middels coachende gesprekken biedt de training antwoorden op dit soort vragen.

“Wiskundige denkactiviteiten” is inmiddels een veel gebruikte term geworden in wiskundeonderwijsland en een belangrijk onderdeel van de nieuwe examenprogramma’s. Hierop moeten leerlingen voorbereid worden. In deze cursus krijgt u handvatten aangereikt om het wiskundig denken in uw lessen te stimuleren.

We gaan in op het hoe en waarom van wiskundige denkactiviteiten. Daarbij wordt aandacht besteed aan theoretische achtergronden, het ontwerpen van denkactiverende opgaven, werkvormen en de begeleiding daarvan in de klas, en aan toetsing en beoordeling van leerlingen.

Tussen de bijeenkomsten wordt u gevraagd een activiteit in de klas uit te proberen en daarover te rapporteren; u krijgt hier vervolgens persoonlijke feedback op.

Erg praktische en leuke cursus. Zorgde voor veel inspiratie en input die direct in de les te gebruiken viel. Elke donderdag kwam ik met veel energie bij de cursus vandaan!

Bètavakken relevant maken in school-communityprojecten

Energiezuiniger leven, minder afval produceren, afval scheiden en hergebruiken. Wordt duurzamer leven de nieuwe standaard? En wat weten we al over herbruikbare plastics en hernieuwbare energie?

Aandacht besteden aan duurzaamheid kan in de klas, maar ook in samenwerking met de omgeving. Wilt u vanuit school met andere belanghebbenden uit de buurt aan de slag met een praktische uitdaging op school, in de omgeving of bij de leerlingen thuis. Dan kunnen we vanuit het Europese MOST-project zo’n initiatief helpen vormgeven en uitvoeren (ecent.nl/most).

Aan het einde van dit traject zijn jullie een co-creatie ervaring rijker, hebben jullie een hoofd boordevol ideeën over duurzame vraagstukken, mogelijke vervolgprojecten en een aantal tools om uitdagingen rond duurzaamheid om te zetten in actie.