Incompany training

Het is mogelijk om op je eigen school een training te laten organiseren door een expert van het Freudenthal Instituut of het Instituut Archimedes. De inhoud en duur van de scholing worden in overleg bepaald. U-Talent partnerscholen kunnen deze incompany trainingen afnemen met korting.
Neem contact met ons op via u-talent@uu.nl voor meer informatie.

Onderwerpen waarover expertise beschikbaar is:

Deze activiteit heeft als doel om secties op een speelse manier ervaring te laten opdoen met 7 nieuwe onderwijstechnologieën, geïnspireerd door het fenomeen escape room. Op basis van hun ervaringen en gesprekken hierover met collega’s kunnen deelnemers gefundeerd een beslissing nemen om onderwijstechnologieën wel of niet in te zetten in hun onderwijs.

Meer informatie

Je kunt je met je school aanmelden voor de Energy Experience: hierbij komt een gastspreker van een spraakmakende onderneming in de technische en/of duurzame sector langs op je school. De Energy Experience is voor zowel docenten als leerlingen. Het doel is om het bètacurriculum op middelbare scholen te verduurzamen en daarbij de connectie met het bedrijfsleven te versterken.

Meer informatie

Het vraagt nogal wat reflectieve (intrapersoonlijke) en interpersoonlijke vaardigheden om (leerlingen) goed te kunnen coachen. In deze training, die je samen met collega’s volgt, leert je reflectie en eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen te bevorderen. Door te reflecteren met het vierstoelenmodel leren jullie enerzijds zelf constructiever stil te staan bij gevoelens, gedachten en handelen, anderzijds leren jullie een model om ook de leerling ontwikkelingsgericht te coachen en zo zelfsturing en zelfvertrouwen optimaal te bevorderen.

Meer informatie

De ontwerpbespreking als belangrijke leeractiviteit in ontwerponderwijs

Ontwerpvaardigheden vormen een belangrijk leerdoel in onze bèta- en technische opleidingen. Onderdeel van het ontwerpproces is de ontwerpbespreking met de gebruiker of opdrachtgever: je presenteert je ideeën, je probeert enthousiasme te wekken, de wensen van de opdrachtgever te peilen en afspraken te maken over vervolgstappen. Maar hoe ontwikkel je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn en hoe geef je als docent leerzame feedback op ontwerpgesprekken? En wat vinden we eigenlijk een goed ontwerpgesprek? In deze korte training krijg je antwoorden op deze vragen. Daarbij maak je gebruik van onderzoek naar de ontwerpbespreking, en van levensechte voorbeelden uit verschillende ontwerppraktijken. Na de training ben je in staat om de ontwerpbespreking in te zetten als activiteit die doorwerkt in het hele proces van leren ontwerpen.

Practicumverslagen laten schrijven, een verhaal apart

In de natuurwetenschappelijke vakken en techniek is het schrijven over praktisch werk heel gebruikelijk. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen daar veel van leren? In deze korte training krijg je scherper zicht op de bèta-technische leerdoelen die kunnen worden behaald met het schrijven van verslagen, je leert soorten practicumverslagen van elkaar onderscheiden, en je ontwikkelt jouw instructie en begeleiding rond het schrijven van verslagen.

Lesson Study is een krachtige professionaliseringsbenadering die je als docent helpt om te focussen op het leren van je leerlingen/ studenten. In een Lesson Study vorm je een leerteam van ten minste drie docenten. Samen bereid je een onderzoeksles voor en observeer je deze bij elkaar, waarbij de focus op het leren van leerlingen/ studenten ligt. Daarna evalueer je de les of interventie gezamenlijk, herontwerp je deze en geef je de les opnieuw. Zo verbeter je samen je lessen, kom je erachter wat wel en niet werkt en verhoog je de leeropbrengsten voor leerlingen/ studenten.

Differentiëren in de klas kost vaak veel extra voorbereidingswerk. Dat kan makkelijker door gebruik te maken van Hele Taak Eerst, een methode om te differentiëren. Deze methode is ontwikkeld door de Universiteit Leiden en vindt steeds meer zijn weg in de lerarenopleidingen. Deze methode is laagdrempelig, kost vrijwel geen extra voorbereidingstijd en daagt de leerling uit om op een betekenisvolle manier met de leerstof bezig te zijn.

Een kennisclip is een filmpje van ongeveer 2 minuten waarin een onderwerp wordt uitgelegd. Bij precieze inhoud van de training wordt samen bepaald, maar kan bijvoorbeeld gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Wat zijn kennisclips?
  2. Hoe maak je kennisclips?
  3. Hoe kun je kennisclips inzetten tijdens je les?

Er kan een training worden gevolgd over bijvoorbeeld:

  • Wiskunde voor teams – werken met open teamopdrachten voor wiskunde
  • Wiskundige denkactiviteiten / onderzoekend leren (eventueel ook bèta-breed)
  • Gebruik van ICT in de wiskunde- en Science-les

Naast alle hierboven genoemde onderwerpen, kunnen we ook een training aanbieden over:

  • Begeleiding vernieuwing onderbouwcurriculum: bèta-secties worden begeleid bij het afstemmen en vernieuwen van onderbouwcurricula op basis van de nieuwe kennisbasis (expliciet werken aan gemeenschappelijke denkwijzen en werkwijzen).
  • Modelleren bij natuurkunde
  • PWS / onderzoek begeleiden