Nieuws

28 januari 2019

Hulp van U-Talent bij promotie

Als docent is het mogelijk om onderzoek te doen naast je lesgevende taak. Wil je hulp bij het opzetten en schrijven van je onderzoeksvoorstel? Docenten van U-Talent partnerscholen kunnen als ze dat willen in overleg met U-Talent ondersteuning vragen bij het indienen van een aanvraag. Een academische master is noodzakelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met u-talent@uu.nl.

 

Het Leraren Ontwikkelfonds
Het LOF ondersteunt leraren die ideeën hebben om het onderwijs te verbeteren. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen. Ook praktijkonderzoek kan hieronder vallen.

 

 

Promotiebeurs leraren
Leraren kunnen bij NWO een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek.