Nieuws

28 oktober 2019

Hoe leer je leerlingen redeneren met biologische modellen?

In de huidige biologiemethodes komen veel modellen van biologische processen voor, zoals fotosynthese of meiose. Tijdens de les wordt meestal weinig aandacht besteed aan hoe een dergelijk model tot stand komt. Als leerlingen zelf stapsgewijs een proces modelleren, vergroot dit nou juist hun begrip van dit soort modellen. In deze workshop leer je daarom in twee middagen aan de hand van richtlijnen hoe je jouw leerlingen zelfstandig kunt laten modelleren. Deze richtlijnen pas je toe op een zelf gekozen onderwerp binnen de biologie.

Programma

In de eerste bijeenkomst gaan we dieper in op belangrijke aspecten van het redeneren met biologische modellen. Daarnaast gebruiken we eerder ontwikkeld lesmateriaal als voorbeeld om te laten zien welke richtlijnen je gaat gebruiken bij het ontwikkelen van lesactiviteiten rondom modelleren. Dit materiaal is direct inzetbaar in de klas. We maken vast een start met het zelf ontwikkelen van lesmateriaal.

Tijdens de tweede bijeenkomst delen we de verschillende lesontwerpen met elkaar en voorzien deze van feedback. Aan het eind van deze dag ga je met meerdere lesideeën naar huis voor verschillende biologieonderwerpen.

Modelleren als examenonderdeel

Het zelf modelleren van een biologisch proces – en het interpreteren van en redeneren met dit soort modellen – is onderdeel van het examenprogramma biologie. Een beter begrip op dit gebied helpt de leerlingen om nieuwe modellen, zoals deze vaak in eindexamens aan bod komen, op een juiste manier te interpreteren en om ermee te redeneren.

Richtlijnen

Promovendus en biologiedocent Susanne Jansen heeft in schooljaar 2018-2019 samen met een team van docenten lesmateriaal ontwikkeld om het redeneren met biologische modellen van processen te stimuleren. Hieruit zijn richtlijnen voortgekomen waarmee je als docent zelf lesmateriaal kunt ontwikkelen, om het niveau van redeneren met biologische modellen bij leerlingen te verhogen. Aangezien dit een vaardigheid is die bij elk onderwerp binnen de biologie bruikbaar is, kan je met deze richtlijnen lesactiviteiten ontwikkelen voor het biologische onderwerp dat je op dat moment behandelt in de klas.

Doelgroep

Biologiedocenten bovenbouw

Data

Donderdag 28 november (15.00-17.00) en donderdag 12 december (15.00-17.00). Locatie: Science Park de Uithof.

Inschrijven

De inschrijving is gesloten.