Nieuws

20 juni 2019

Gezocht! Misconcepties

Tijdens het leerproces in de klas is volop interactie tussen docent en leerlingen. De docent ontdekt onjuiste antwoorden van zijn leerlingen en reageert daarop. Toch blijven veel problemen verborgen tot het moment dat de summatieve toets wordt afgenomen. Dat is jammer, want er zijn veel mogelijkheden om gedurende de les in enkele minuten begrips- en andere leerproblemen op te sporen én er onmiddellijk en adequaat op te reageren.

In deze publicatie van SLO lees je hoe je dat als leraar kunt doen. Er wordt beschreven hoe formatieve lesactiviteiten reacties aan leerlingen kunnen ontlokken en hoe je die kunt verzamelen, analyseren en interpreteren, zodat je de resultaten met leerlingen kunt delen en ze productief kunt gebruiken in het leerproces. Laat je inspireren door een scala aan voorbeelden en werkvormen bij de verschillende vakken.

Meer informatie en de publicatie downloaden