Nieuws

3 maart 2020

Extra workshop biologiedocenten: systeemdenken

Zien jouw leerlingen de hoofdstukken als losse onderdelen en hebben ze geen overzicht van de biologie als geheel? Leg jij als docent steeds de verbinding tussen de hoofdstukken, maar je leerlingen niet? Dan biedt systeemdenken mogelijk een oplossing!

Systeemdenken

Systeemdenken (subdomein A14 in de exameneisen) is de vaardigheid om in algemene termen over biologische systemen te kunnen redeneren. Een cel, het verteringsstelsel, een plant, of een bosgebied; je kunt het allemaal als een systeem beschouwen. Biologische systemen hebben bepaalde universele kenmerken: ze zijn genest, bestaan uit componenten met onderlinge interacties, hebben een input en output, feedbackmechanismen en zijn dynamisch. Deze systeemkenmerken kunnen voor leerlingen (en docenten) als kapstok dienen om grip te krijgen op de biologie, maar ze kunnen ook ingezet worden om een complex biologisch vraagstuk op te lossen.

Lesmateriaal

Promovendus en docent biologie Melde Gilissen heeft in schooljaar ’18-’19 samen met een team van docenten lesmateriaal ontwikkeld en getest om systeemdenken te bevorderen bij leerlingen. Op basis van dit onderzoek heeft zij richtlijnen beschreven voor andere docenten met betrekking tot de implementatie van systeemdenken. De volgende stap is om deze richtlijnen te delen met anderen om te bepalen in hoeverre deze ook bruikbaar zijn voor de praktijk.

Workshop

Tijdens de eerste bijeenkomst zal systeemdenken worden toegelicht en zal het ontwikkelde lesmateriaal gedeeld en deels uitgevoerd worden. Tijdens de tweede bijeenkomst ontvangt u de richtlijnen om systeemdenken in uw eigen lessen te implementeren. Vervolgens gaat u ter plekke in kleine groepen aan de slag met het ontwikkelen van het lesmateriaal. Aan het einde van de workshop presenteren de verschillende groepen hun ontwikkelde lesmateriaal, zodat u genoeg input heeft om zelf aandacht te schenken aan systeemdenken in de klas. Deze workshop werd in het najaar ook al aangeboden en wordt nu dus voor de tweede keer aangeboden.

Waar en wanneer

De workshop kan gegeven worden in het Buys Ballot Gebouw in Utrecht (of op een eigen gekozen locatie, bijvoorbeeld een school) in de periode maart – april van dit jaar. De twee bijeenkomsten worden afgesproken met behulp van een datumprikker. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname als u beide bijeenkomsten aanwezig bent.

Geïnteresseerd? Geef u dan snel op door een mail te sturen naar Melde Gilissen: m.g.r.gilissen@uu.nl