Nieuws

22 januari 2019

Examenprogramma informatica havo en vwo

handreiking schoolexamen informaticaIn augustus 2019 worden de nieuwe examenprogramma’s informatica voor havo en vwo ingevoerd. Informatica wordt alleen getoetst in een schoolexamen. Wil je je als docent alvast voorbereiden op de invoering dan kun je gebruik maken van de digitale handreiking die SLO heeft gemaakt. Op deze website vind je informatie om het examenprogramma om te zetten naar een goed programma voor je lessen informatica.

Bekijk de handreiking schoolexamen Informatica

Docentennetwerk informatica

Wil je met andere docenten in gesprek over informatica (lesgeven)? Sluit je aan bij het docentennetwerk informatica. Dit schooljaar is er nog één bijeenkomst op 15 mei.