Onderzoek doen

nroHet U-Talent samenwerkingsverband zoekt ook naar mogelijkheden om gezamenlijk onderzoek uit te voeren. Dat doen we bijvoorbeeld door onderzoeksaanvragen in te dienen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. In deze onderzoeksaanvragen werken scholen en de universiteit samen aan gezamenlijke onderzoeksvragen.

Voor individuele docenten die onderzoek willen doen naast hun lesgevende taak, zijn er verschillende mogelijkheden. Docenten van U-Talent partnerscholen kunnen als ze dat willen in overleg met U-Talent ondersteuning vragen bij het indienen van een aanvraag. Neem hiervoor contact op met u-talent@uu.nl.

lerarenontwikkelfonds Het Leraren Ontwikkelfonds
Het LOF ondersteunt leraren die ideeën hebben om het onderwijs te vernieuwen. LOF biedt leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo begeleiding en bijeenkomsten om een onderwijsinnovatie te realiseren. Leraren kunnen een LOF-aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie, begeleiding en een netwerk van andere LOF-leraren.
NWO logo Promotiebeurs leraren
Leraren kunnen bij NWO een Promotiebeurs aanvragen voor ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Hiermee kunnen zij de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de aansluiting tussen scholen en universiteiten versterken.
Logo Radboud Universiteit Nijmegen Dudoc bèta
DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken. DUDOC-bèta is een programma voor bètadocenten om een promotie-onderzoek te doen op het gebied van bètadidactiek, naast hun baan op school (circa 0,4 fte). Het huidige DUDOC programma is gestart in 2016 en loopt tot 2021.