Lesmateriaal

Hieronder kunt u diverse door U-Talent partners ontwikkelde leerlingenmaterialen downloaden. Voor vragen over NLT-modules/docentenhandleidingen kunt u contact opnemen met Baukje Lobregt. Voor de overige docentenhandleidingen kunt u een e-mail sturen naar u-talent@uu.nl vanaf uw school-emailadres.

Downloadbaar lesmateriaal

Scheikunde

Lespakket: Oceaan verzuring (over zuren en basen)

Lesbrief vwo Indicatoren

Lesbrief vwo Kwaliteit van Aspirine

Lesbrief vwo Aspirine synthese

Lesbrief vwo Esters: katalyse

Lesbrief vwo Esters: polymelkzuur

Lesbrief vwo Esters: synthese

Lesbrief vwo Fluorescentie

Lesbrief vwo Luminescentie

Lesbrief vwo Melk en essentiële aminozuren

Lesbrief vwo De chemie en fysica van de mobiele telefoon

Biologie

De val van Paaseiland (over structuren van ecosystemen)

Natuurkunde

Kernenergie: vloek of zegen? (over radioactiviteit)

Een vulkaan onder Nederland (over mechanica)

Wiskunde D

Modellen en Dynamische Systemen (vwo 6 – geen docentenhandleiding beschikbaar, wel uitwerkingen van de vraagstukken)

Diophantische vergelijkingen (vwo 5 of vwo 6)

Problemen oplossen én uitleggen (vanaf havo/vwo 4). Aanvullend materiaal:

Combinatoriek en partities (vwo 5 – geen docentenhandleiding beschikbaar, wel uitwerkingen van een aantal opgaven)

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano (vwo 5 – geen docentenhandleiding beschikbaar, wel antwoorden op de opgaven). Aanvullend materiaal:

Sites met lesmaterialen