Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent

Informatie voor docenten

Docentenprogramma

U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders activiteiten gericht op verdieping van vakkennis, didactiek en de organisatie van aansprekend en uitdagend bètaonderwijs.

Het U-Talent Docentenprogramma is gericht op de professionele ontwikkeling van bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Het programma kent een inhoudelijke inbreng vanuit de Universiteit Utrecht,  Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven. Het biedt ruimte voor uitwisseling tussen collega’s van de eigen school en partnerscholen en stimuleert deelnemers om op school hiermee aan de slag te gaan.

Jaarlijks organiseert U-Talent in april de U-Talentdocentenconferentie. Ga hiervoor naar Docenten/activiteiten.

Alle activiteiten van het docentenprogramma zijn of worden aangemeld voor het Registerleraar.