Verdieping en verrijking in bèta en techniek

U-Talent

Informatie voor docenten

Docentenprogramma

U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders activiteiten gericht op verdieping van vakkennis, didactiek en de organisatie van aansprekend en uitdagend bètaonderwijs.

De activiteiten kennen een inhoudelijke inbreng uit universiteit en hogeschool, bieden ruimte voor uitwisseling tussen collega’s en stimuleren deelnemers om op school hiermee aan de slag te gaan.

Het U-Talent Docentenprogramma is gericht op de professionele ontwikkeling van bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Het programma kent een inhoudelijke inbreng vanuit de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, ruimte voor uitwisseling tussen collega’s van de deelnemende scholen, en verbinding met de onderwijsagenda van de scholen.

Alle activiteiten van het docentenprogramma zijn of worden aangemeld voor het Registerleraar.

Meedoen mogelijk op drie niveaus

U-Talent biedt scholen verschillende mogelijkheden om deel te nemen.  Scholen kunnen kiezen uit drie programma’s: U-Talent Ambitie, U-Talent Connectie en U-Talent Open. De stuurgroep U-Talent bepaalt jaarlijks het aantal scholen dat deel kan nemen aan de Ambitie en Connectie programma’s.

U-Talent Ambitie

U-Talent Ambitie is het meest intensieve programma. Leerlingen uit de onderbouw, havo bovenbouw en vwo bovenbouw kunnen deelnemen aan campusactiviteiten op de hogeschool en universiteit. In aansluiting hierop ontwikkelen en verzorgen scholen uitdagende verrijkingsprogramma’s en –activiteiten in de bètavakken.

Scholen spannen zich in om de ontwikkelde good practices te verspreiden binnen de school en voor andere U-Talent scholen beschikbaar te stellen. Docenten, TOA’s en schoolleiders participeren volop in het docentenprogramma en dragen bij aan de jaarlijkse U-Talent Conferentie. 26 scholen nemen momenteel deel aan U-Talent Ambitie tegen betaling van een jaarlijks bedrag gekoppeld aan de schoolgrootte.

U-Talent Connectie

U-Talent Connectie biedt scholen exclusieve deelname van hun leerlingen aan masterclasses. Er is een aanbod voor havo en vwo bovenbouwleerlingen en voor onderbouw leerlingen. De scholen verrijken het bètaonderwijs op school met activiteiten voor diverse leerjaren. Docenten, TOA’s en schoolleiders nemen deel aan het docentenprogramma en de jaarlijkse U-Talent conferentie. Op dit moment nemen 14 scholen deel aan U-Talent Connectie. Ook zij betalen een jaarlijks bedrag gekoppeld aan de schoolgrootte.

U-Talent Open

U-Talent Open biedt alle scholen in Nederland mogelijkheden voor deelname van hun leerlingen aan masterclasses in bovenbouw havo en vwo. Het aantal beschikbare plaatsen voor leerlingen is gelimiteerd. Docenten, TOA’s en schoolleiders kunnen deelnemen aan activiteiten uit het docentenprogramma tegen betaling van het Open tarief.