Diversiteit

U-Talent werkt aan beter onderwijs voor alle havo- en vwo-leerlingen. Een goed diversiteitsbeleid is voor ons en onze leerlingen zeer belangrijk; diversiteit is dan ook opgenomen in ons meerjarenbeleidsplan 2017-2022 (pdf-bestand). Maatschappelijk gezien sluit dit aan bij de tendens dat er meer aandacht is voor diversiteit en gelijke kansen. Zo noemt ook de UU diversiteit als speerpunt in haar nieuwe strategische plan.

Eerste generatie-studenten
Voor sommige leerlingen is het pad naar de hogeschool of universiteit duidelijk: één of meerdere familieleden hebben reeds gestudeerd aan het hoger onderwijs en voor deze leerlingen is meestal evident dat dit ook voor hen een reële mogelijkheid is.

Voor veel leerlingen is dat echter niet het geval: zij zijn zogeheten potentiële eerste generatie-studenten. Ook deze leerlingen willen we bij U-Talent graag bereiken, om deze verborgen talenten de kans te geven zich te ontplooien. Ons doel is om bij te dragen aan een doorlopende leerlijn voor leerlingen vanaf de basisschool tot en met de bachelor. Dit doen wij op verschillende manieren.

Brede School Academie
De Brede School Academie (BSA) van Utrecht is bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent vanaf groep 6 tot met de brugklas, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie. Het gaat hier veelal om kinderen met een migratieachtergrond. De BSA-leerlingen komen één middag per week na schooltijd naar de BSA-les en krijgen ook huiswerk.

Een selecte groep brugklasleerlingen van de BSA kan in schooljaar 2018-2019 deelnemen aan de U-Talent onderbouwactiviteit Plastic soep. Voor veel leerlingen is dit de eerste keer dat ze naar de universiteit komen en daar les krijgen van een UU-wetenschapper.

Meer informatie: BSA Utrecht

Honours Trajectum Utrecht
Binnenkort vindt u hier meer informatie over het Honours Trajectum Utrecht en de rol van U-Talent bij dit project.

U-Talent Academy
De U-Talent Academy is het campusprogramma voor getalenteerde leerlingen uit 5/6 vwo. Elk jaar doen wij onderzoek naar het type leerling dat deelneemt aan de Academy. Hierbij kijken we naar het aantal leerlingen dat een potentiële eerste generatie-student is en het aantal leerlingen met niet-Westerse ouders. We kijken of deze percentages overeenkomen met de leerlingen-percentages van onze partnerscholen en onderzoeken of onze inspanningen op het gebied van diversiteit vruchten afwerpen.

In de toekomst verwelkomen wij graag UTA-leerlingen die via de BSA en de HTU bij ons terechtkomen.

U-Talent coördinatoren
De U-Talent coördinatoren zijn de contactpersonen op onze 44 partnerscholen. We stimuleren onze coördinatoren om ook te denken aan potentiële eerste generatie-studenten bij het selecteren van leerlingen voor U-Talent activiteiten.