Nieuws

24 januari 2019

De pilot van U-Talent College is geslaagd!

Op 10 januari is de pilot van U-Talent College feestelijk afgesloten op de Hogeschool Utrecht. De UTC-leerlingen hebben in een collegezaal, gevuld met familie, docenten en andere belangstellenden, hun projecten gepresenteerd. Na de  pauze, met voor de aanwezigen een drankje en een hapje, vindt de uitreiking van de certificaten plaats.

Na ontvangst met koffie en thee, opent Berenice Michels, directeur van U-Talent, de avond. Zij vertelt over de inzet van de leerlingen, de inspanning en energie die de opzet en organisatie hebben gekost en hoe trots U-Talent is, dat het is gelukt. Daarna vertelt Oscar, één van de leerlingen, over zijn ervaringen bij UTC en hoeveel hij geleerd heeft. Hij raadt elke leerling aan mee te doen.

Hoe succesvol het programma van anderhalf jaar is geweest, bewijzen de drie projectgroepen met hun presentaties. Wonen in een oud of nieuw huis zonder gas en Hoe leven we gezonder met slimme tools? Met deze onderwerpen zijn de leerlingen, na hun vijf masterclasses, een half jaar bezig geweest. De aanpak en opzet van een project, brainstormen en een morfologisch overzicht, mediatheektraining, onderzoeksvaardigheden, presentatie- en rapportagetechniek zijn in dat half jaar aan de orde gekomen. Ook een excursie naar ICDuBo in Rotterdam en IBM in Amsterdam, heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het eindproduct.

Maquettes, een verslag en op 10 januari de eindpresentatie voor een publiek van zo’n honderd personen, laten zien wat de leerlingen geleerd hebben. De aanwezigen zijn onder de indruk van de vlotte en zelfverzekerde presentaties van deze havisten. De vaak pittige vragen die het publiek na afloop van de presentatie stelt, worden vakkundig beantwoord. Waar het antwoord niet direct gegeven kan worden, brengt de opmerking: “Dat moet nog onderzocht worden”, altijd uitkomst, tot genoegen van het publiek.

Het niveau is hoog. Rogier Laterveer, docent bouwkunde, meldt dat hij blij zou zijn als vierdejaars HBO’ers uit zichzelf zoveel onderzoek zouden doen. Warner Dijkhuizen, C.C&C. Affairs Manager van IBM,  vindt het boeiend, dat het groepsproces geleid heeft tot het ontwerpen van een smartphone-wekker, waarbij de gebruiker tijdens de nachtrust niet  gestoord kan worden door de telefoon. Hij heeft direct een kort verslag over de pilot van UTC geplaatst in het huisblad van IBM. Tevens heeft hij aangegeven ook de huidige groep van UTC graag te ontvangen in Amsterdam.

De avond is afgesloten door Jeroen Kwaaitaal, rector van het Cals College Nieuwegein en lid van de stuurgroep van U-Talent,  die het belang aangeeft van nieuwsgierig zijn en blijven. Daarnaast bedankt hij de docenten van de HU en Hermien Vossebeld en Willeke Dikkerboom, de projectleiders van U-Talent, voor alle energie die zij in deze pilot hebben gestoken.

Al met al hebben de leerlingen, maar ook de organisatie van U-Talent College, veel geleerd van de pilot. Inmiddels zijn er masterclasses aangepast en is de tijdsduur van het project verkort. Bij het project wordt het aantal onderwerpen uitgebreid en zullen de projectgroepen kleiner zijn. De huidige groep, die gestart is in september, volgt dit vernieuwde en verbeterde programma sinds september 2018.

Vastgesteld kan worden dat U-Talent College aan alle verwachtingen heeft voldaan. De havisten hebben laten zien wat zij kunnen en boven verwachting gepresteerd. De overheid stuurt op meer kwaliteit in het onderwijs en de mogelijkheid talenten te laten excelleren. Dat is precies wat plaatsvindt bij U-Talent College. Deze pilot-groep van UTC heeft de weg gebaand voor volgende groepen die bij de HU een uitdagend, verdiepend en zeer leerzaam programma kunnen volgen, naast het programma dat ze als UTC leerlingen op school doen. Wat een geweldige kans als voorbereiding op een succesvolle toekomst!