Connectie-coördinatoren

Actueel: Op donderdag 10 september 2020 vindt er een live Q&A sessie plaats waar je al je vragen kan stellen aan het U-Talent team. Je ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor via de mail. Op 7 september is er tevens een online sessie voor nieuwe coördinatoren (zie hieronder).

In dit boekje vind je algemene informatie over U-Talent, je takenpakket als U-Talent coördinator en de zaken daaromheen die van belang zijn voor jou. Ook staat in het boekje een overzicht van alle U-Talent activiteiten die we verwachten te kunnen organiseren komend schooljaar.

Open het Connectie coördinatorenboekje (pdf-bestand)

Vanwege corona heeft U-Talent besloten om dit schooljaar de vier academische onderwijsblokken van de Universiteit Utrecht te volgen en per blok te beslissen welke activiteiten doorgaanDe onderwijsblokken beginnen op: 

 • Blok 1: maandag 31 augustus 2020 (week 36) 
 • Blok 2: maandag 9 november 2020 (week 46) 
 • Blok 3: maandag 8 februari 2021 (week 6) 
 • Blok 4: maandag 26 april 2021 (week 17)  

Bekijk het programma per blok!

Overigens: als we nu al zeker weten dat een activiteit door kan gaan in een later blok, op de campus ofwel online, plaatsen we deze vast op de activiteitenpagina van onze website.

Leerlingen die naar de campus komen voor U-Talent onderwijs worden geacht op de hoogte te zijn van het corona-protocol en zich daaraan te houden. We delen dit protocol voorafgaand aan activiteiten met de leerlingen, maar gaan er tevens vanuit dat jullie de leerlingen hierop zullen wijzen.

Onderstaand protocol geldt voor bèta-onderwijs in de UU-gebouwen op het Utrecht Science Park. Mogelijk volgt er nog een protocol voor onderwijs bij de hogeschool. Voor de alfa-gamma activiteiten in de binnenstad geldt tevens een apart protocol.

Lees het corona-protocol (pdf-bestand)

Net zoals in voorgaande jaren zullen we het aantal beschikbare plaatsen bij leerlingactiviteiten eerlijk verdelen. Grotere scholen hebben iets meer plaatsen bij de activiteiten dan kleine scholen. Omdat we dit jaar met 4 onderwijsblokken werken, berekenen we per blok hoeveel plekken er beschikbaar zijn voor elke school. We zullen op elk inschrijfformulier aangeven hoeveel leerlingen je ongeveer kunt opgeven.

Plaatsingen van blok 1 hebben geen invloed op de volgende blokken. Je kan dus geen plaatsen ‘sparen’, door in blok 1 (en 2 of 3) geen leerlingen op te geven.

Kom dan naar onze online meeting voor nieuwe coördinatoren op maandag 7 september van 15.30 – 17 uurGeef aan ons door dat je wilt komen via u-talent@uu.nl, dan sturen we je de link voor de Teams-vergadering. Tijdens de meeting geven we wat uitleg over wat U-Talent inhoudt en is er ruimte om al je vragen te stellen. We vragen je om van tevoren het coördinatorenboekje vast door te nemen.

We plannen dit jaar 5 coördinatorenvergaderingen in, die gepland zijn op het moment dat het programma van het volgende blok bekend wordt gemaakt. De vergaderingen zijn op: 

 1. Q&A sessie op 10 september van 16-18 uur.
  Omdat veel dingen anders zijn dan normaal, lassen we een speciale online Q&A sessie in voor coördinatoren. Deze vindt plaats op donderdag 10 september van 16-18 uur via Microsoft Teams. Een uitnodiging hiervoor volgt nog, met daarin ook wat voorbereidend werk: we vragen je van tevoren een PowerPoint en het coördinatorenboekje door te nemen en op basis daarvan je vragen te stellen tijdens de sessie. Oo
  k nieuwe coördinatoren zijn welkom bij deze online sessie, maar we raden je aan om eerst naar die van 7 september te gaan. 
 2. Dinsdag 13 oktober 2021 van 15:00-18:00 uur online via Teams.
 3. Maandag 11 januari 2021 van 15:00-18:00 uur op Utrecht Science Park (of online via Teams).
 4. Dinsdag 30 maart 2021 van 15:00-18:00 uur op een van onze partnerscholen (of online via Teams).
 5. Donderdag 24 juni 2021 van 15:00-18:00 uur op Utrecht Science Park (of online via Teams).

De notulen worden na de vergadering gemaild aan de coördinatoren.

We doen ons best om de informatie op deze pagina’s actueel te houden gedurende het schooljaar. Aan de informatie kunnen desondanks geen rechten worden ontleend.