Nieuws

18 oktober 2019

Blog nieuwe masterclass: Help, ik heb data!

Stel, je bent docent wiskunde. Je krijgt twee leerlingen die je nog nooit les hebt gegeven in je lokaal en het volgende gesprek ontstaat:

“Kunt u ons iets vertellen over statistiek voor ons PWS?”
“Wat hebben jullie gedaan?”
“We hebben onderzocht of guppies te trainen zijn. We hebben wekenlang guppies eten gegeven, met een lamp die we aandeden bij het eten geven. En vervolgens hebben we de lamp aangedaan met én zonder eten. We hebben steeds geteld hoeveel guppies boven kwamen. En nu hebben we data maar we weten niet welke conclusie we mogen trekken. “
“Wanneer is de deadline van jullie PWS?”
“Ruwe versie? Overmorgen.”

En dit was niet de eerste keer dat PWS leerlingen last minute bij je kwamen vragen hoe ze hun data mochten interpreteren… voldoende inspiratie voor ons, Claire Boerée-Kamphorst en Jacoliene van Wijk, om de masterclass “Help, ik heb data!” te ontwikkelen.

Aan de slag met data

Op vrijdag 4 oktober gaven wij deze masterclass voor de eerste keer en hij was helemaal volgeboekt. In de ochtend stond het eigen onderzoek van de leerlingen en het doen van analyses met één variabele centraal. De leerlingen presenteerden eerst hun eigen onderzoeksvraag en onderzoek aan elkaar. Na een uitleg over verschillende typen data, gingen ze vervolgens zelf na wat voor soort data ze hadden verzameld, of nog gaan verzamelen.

Verder leerden de leerlingen hoe ze kritisch naar hun eigen (of de door ons gegeven) data kunnen kijken, hoe je je database opzet en over visualisaties van data.

In de middag werden er – weer gelet op het type data dat werd bekeken – dwarsverbanden tussen verschillende data onderzocht. De leerlingen deden verschillende analyses op combinaties van twee variabelen, met behulp van het programma JASP (een gratis open source programma). Hierbij oefenden alle leerlingen met een uitgebreide database over Rotterdamse studenten met veel verschillende typen data.

Er kwamen significante resultaten naar boven zoals “studenten met een baan hebben een hoge telefoonrekening”, en “leerlingen die geïnteresseerd zijn in hun studie maken meer studie-uren”, maar er werd bijvoorbeeld geen verband gevonden tussen “geluk” en “aantal keer sporten”.

Verschillende disciplines

Bij deze masterclass waren leerlingen met wiskunde A, B en D aanwezig, en voor alle disciplines was het een leerzame masterclass. Het bijzondere aan deze masterclass is dat deze door drie docenten van verschillende disciplines is ontworpen, zowel uit de bèta- als uit de gammahoek.

  • Vanuit biologie: Claire Boerée – Kamphorst
  • Vanuit wiskunde: Jacoliene van Wijk
  • Vanuit sociale wetenschappen (methodologie en statistiek): Caspar van Lissa

Hoera, ik ga onderzoek doen!

De masterclass “Help, ik heb data!” wordt weer gegeven in september 2020 en kan dan een vervolg zijn op de masterclass “Hoera, ik ga onderzoek doen!” van 7 april 2020. Beide masterclasses zijn echter ook afzonderlijk te volgen.

Auteurs: Claire Boerée-Kamphorst en Jacoliene van Wijk