U-Talent bètacoördinatoren

20 oktober: het corona-protocol is aangepast. Zie het desbetreffende uitklapmenu hieronder.

In dit boekje vind je algemene informatie over U-Talent, je takenpakket als U-Talent coördinator en de zaken daaromheen die van belang zijn voor jou. Ook staat in het boekje een overzicht van alle U-Talent activiteiten die we verwachten te kunnen organiseren komend schooljaar.

Open het Ambitie coördinatorenboekje (pdf-bestand)

Open het Connectie coördinatorenboekje (pdf-bestand)

Vanwege corona heeft U-Talent besloten om dit schooljaar de vier academische onderwijsblokken van de Universiteit Utrecht te volgen en per blok te beslissen welke activiteiten doorgaanDe onderwijsblokken beginnen op: 

 • Blok 1: maandag 31 augustus 2020 (week 36) 
 • Blok 2: maandag 9 november 2020 (week 46) 
 • Blok 3: maandag 8 februari 2021 (week 6) 
 • Blok 4: maandag 26 april 2021 (week 17)  

Bekijk het programma per blok!

Overigens: als we nu al zeker weten dat een activiteit door kan gaan in een later blok, op de campus ofwel online, plaatsen we deze vast op de activiteitenpagina van onze website.

Leerlingen die naar de campus komen voor U-Talent onderwijs worden geacht op de hoogte te zijn van het corona-protocol en zich daaraan te houden. We delen dit protocol voorafgaand aan activiteiten met de leerlingen, maar gaan er tevens vanuit dat jullie de leerlingen hierop zullen wijzen.

Onderstaand protocol geldt voor bèta-onderwijs in de UU-gebouwen op het Utrecht Science Park. Mogelijk volgt er nog een protocol voor onderwijs bij de hogeschool. Voor de alfa-gamma activiteiten in de binnenstad geldt tevens een apart protocol.

Lees het corona-protocol

Net zoals in voorgaande jaren zullen we het aantal beschikbare plaatsen bij leerlingactiviteiten eerlijk verdelen. Grotere scholen hebben iets meer plaatsen bij de activiteiten dan kleine scholen. Omdat we dit jaar met 4 onderwijsblokken werken, berekenen we per blok hoeveel plekken er beschikbaar zijn voor elke school. We zullen op elk inschrijfformulier aangeven hoeveel leerlingen je ongeveer kunt opgeven.

Plaatsingen van blok 1 hebben geen invloed op de volgende blokken. Je kan dus geen plaatsen ‘sparen’, door in blok 1 (en 2 of 3) geen leerlingen op te geven.

We plannen dit jaar 5 coördinatorenvergaderingen in, die gepland zijn op het moment dat het programma van het volgende blok bekend wordt gemaakt. De vergaderingen zijn op: 

 1. Q&A sessie op 10 september van 16-18 uur.
 2. Q&A sessie op 13 oktober 2021 van 15:30-17:00 uur.
  Deze sessie vindt online plaats via Teams. Meld je aan (of af met opgaaf van reden!) via u-talent@uu.nl. Fijn als je voor de sessie de powerpoint & het filmpje bekijkt en bedenkt welke vragen je hebt.
 3. Maandag 11 januari 2021 van 16:00-17:00 uur via Teams. Nieuwe coordinatoren/scholen kunnen al eerder aanschuiven om 15.30 uur. Daarnaast lassen we op 4 januari speciaal voor nieuwe Ambitie-coördinatoren een extra meeting in voor vragen over de 4 vwo-moduledagen en de selectie van leerlingen. Uitnodiging volgt in de mail.
 4. Dinsdag 30 maart 2021 van 16:00-17:00 uur via Teams. Deze sessie vindt online plaats via Teams. Meld je aan (of af met opgaaf van reden!) via u-talent@uu.nl. Fijn als je voor de sessie de powerpoint & het filmpje bekijkt en bedenkt welke vragen je hebt.
 5. Donderdag 24 juni 2021 van 16:00-17:00 uur via Teams. Deze sessie vindt online plaats via Teams. Meld je aan (of af met opgaaf van reden!) via u-talent@uu.nl. Fijn als je voor de sessie de powerpoint & het filmpje bekijkt (dit wordt nog nagestuurd) en bedenkt welke vragen je hebt.

Bij een vergadering sturen we naderhand de notulen naar de coördinatoren.

We doen ons best om de informatie op deze pagina’s actueel te houden gedurende het schooljaar. Aan de informatie kunnen desondanks geen rechten worden ontleend.