U-Talent bètacoördinatoren

In het coördinatorenboekje vind je algemene informatie over U-Talent, je takenpakket als U-Talentcoördinator en de zaken daaromheen die van belang zijn voor jou. Actuele informatie over U-Talentactiviteiten vind je op de activiteitenpagina van onze website.

Open het bèta-coördinatorenboekje (pdf-bestand)

Ook in schooljaar 2021-2022 zal U-Talent de vier academische onderwijsblokken van de Universiteit Utrecht volgen en per blok beslissen welke activiteiten doorgaan. Overigens: als we al eerder zeker weten dat een activiteit door kan gaan in een later blok, plaatsen we deze vast op de activiteitenpagina van onze website. De onderwijsblokken beginnen op:

 • Blok 1: maandag 6 september 2021 (week 36) 
 • Blok 2: maandag 15 november 2021 (week 46) 
 • Blok 3: maandagfebruari 2022 (week 6) 
 • Blok 4: maandag 25 april 2022 (week 17)  

Bekijk het programma per blok!

Leerlingen die naar de campus komen voor U-Talent onderwijs worden geacht op de hoogte te zijn van het corona-protocol en zich daaraan te houden. We delen dit protocol voorafgaand aan activiteiten met de leerlingen, maar gaan er tevens vanuit dat jullie de leerlingen hierop zullen wijzen.

Onderstaand protocol geldt voor bèta-onderwijs in de UU-gebouwen op het Utrecht Science Park. Mogelijk volgt er nog een protocol voor onderwijs bij de hogeschool. Voor de alfa-gamma activiteiten in de binnenstad geldt tevens een apart protocol.

Lees het corona-protocol

Net als andere jaren verdelen we de beschikbare plekken over de scholen, waarbij grotere scholen iets meer plekken hebben dan kleinere scholen. Voor de meeste activiteiten geldt daarnaast dat ambitiescholen meer plekken hebben dan connectiescholen. In de overzichten voor ambitie en connectie zie je per activiteit hoeveel plekken je school minimaal kan afnemen. Je kunt altijd meer deelnemers opgeven, voor het geval andere scholen niet al hun plekken afnemen.

Plaatsingen van blok 1 hebben geen invloed op de volgende blokken. Je kan dus geen plaatsen ‘sparen’, door in blok 1 (en 2 of 3) geen leerlingen op te geven.

Overzicht aantal plekken ambitiescholen (pdf)

Overzicht aantal plekken connectiescholen (pdf)

We plannen dit jaar 5 coördinatorenvergaderingen in, die gepland zijn op het moment dat het programma van het volgende blok bekend wordt gemaakt. De vergaderingen zijn op: 

 1. Q&A sessie op 9 september 2021 van 15:30-17:00 uur
  Deze online (Microsoft Teams) meeting starten we om 15:30 uur met een algemene uitleg over U-Talent, vooral bedoeld voor onze nieuwe coördinatoren. Coördinatoren die deze algemene uitleg graag nog eens horen, zijn uiteraard ook van harte welkom.
  Ken je het verhaal van U-Talent op je duimpje, maar heb je een vraag over blok 1? Haak dan even aan om 16.30 uur voor vragen en antwoorden over blok 1. Aan- of afmelden is nodig.
 2. Dinsdag 5 oktober 2021 van 15:00-18:00 uur (op locatie)
 3. Donderdag 20 januari 2022 van 15:30 (Connectie sluit aan vanaf 16:15)-17:00 uur  (online)
 4. Maandag 28 maart 2022 van 15:00-18:00 uur (locatie n.t.b.)
 5. Donderdag 30 juni 2022 van 15:00-18:00 uur (locatie n.t.b.)

We doen ons best om de informatie op deze pagina’s actueel te houden gedurende het schooljaar. Aan de informatie kunnen desondanks geen rechten worden ontleend.