U-Talent

U-Talent bètacoördinatoren

In het coördinatorenboekje vind je algemene informatie over U-Talent, je takenpakket als U-Talentcoördinator en de zaken daaromheen die van belang zijn voor jou. Actuele informatie over U-Talentactiviteiten vind je op de activiteitenpagina van onze website.

Open het bèta-coördinatorenboekje (pdf-bestand)

Ook in schooljaar 2022-2023 zal U-Talent de vier academische onderwijsblokken van de Universiteit Utrecht volgen en per blok beslissen welke activiteiten doorgaan. Overigens: als we al eerder zeker weten dat een activiteit door kan gaan in een later blok, plaatsen we deze vast op de activiteitenpagina van onze website. De onderwijsblokken beginnen op:

  • Blok 1: maandag 5 september 2022 (week 36) 
  • Blok 2: maandag 14 november 2022 (week 46) 
  • Blok 3: maandagfebruari 2022 (week 6) 
  • Blok 4: maandag 24 april 2022 (week 17)  

Bekijk het programma per blok!

Leerlingen die naar de campus komen voor U-Talent onderwijs worden geacht op de hoogte te zijn van het corona-protocol en zich daaraan te houden. We delen dit protocol voorafgaand aan activiteiten met de leerlingen, maar gaan er tevens vanuit dat jullie de leerlingen hierop zullen wijzen.

Bovenstaand protocol geldt voor bèta-onderwijs in de UU-gebouwen op het Utrecht Science Park. Voor onderwijs in de binnenstad of op de Hogeschool geld mogelijk een ander protocol.

Net als andere jaren verdelen we de beschikbare plekken over de scholen, waarbij grotere scholen iets meer plekken hebben dan kleinere scholen. De verdeling van de vwo masterclasses is gedaan op basis van het aantal masterclasses per blok. Voor de meeste andere activiteiten geldt daarnaast dat ambitiescholen meer plekken hebben dan connectiescholen. In de overzichten voor ambitie en connectie zie je per activiteit hoeveel plekken je school minimaal kan afnemen. Je kunt altijd meer deelnemers opgeven, voor het geval andere scholen niet al hun plekken afnemen.

Plaatsingen van blok 1 hebben geen invloed op de volgende blokken. Je kan dus geen plaatsen ‘sparen’, door in blok 1 (en 2 of 3) geen leerlingen op te geven.

Overzicht aantal plekken ambitiescholen (pdf)

Overzicht aantal plekken connectiescholen (pdf)

We plannen dit jaar 5 coördinatorenvergaderingen in, die gepland zijn op het moment dat het programma van het volgende blok bekend wordt gemaakt. De vergaderingen zijn op: 

  1. Dinsdag 30 Augustus 2022 – Online overleg + Q&A (m.b.t. blok 1)
  2. Donderdag 15 September 2022 – Fysiek overleg op een school (m.b.t. blok 2)
  3. Donderdag 8 December 2022 – Online overleg (m.b.t. blok 3)
  4. Maandag 20 Februari 2023 – Fysiek overleg op USP (m.b.t. blok 4)
  5. Donderdag 29 Juni 2023  – Online overleg (m.b.t. nieuw schooljaar 23/24)

We doen ons best om de informatie op deze pagina’s actueel te houden gedurende het schooljaar. Aan de informatie kunnen desondanks geen rechten worden ontleend.