Alfa/gamma-coördinatoren

Op deze pagina komt belangrijke informatie voor de alfa/gamma-coördinatoren te staan.
Deze pagina wordt gaandeweg gevuld.

Coördinatorenoverleg
Gedurende schooljaar 2018/2019 organiseren we drie coördinatorenoverleggen in Utrecht. De vergaderingen staan ingepland op:

  • Donderdag 1 november 2018, 15.30-17.00 uur
  • Dinsdag 12 februari 2019, 15.30-17.00 uur
  • Dinsdag 28 mei 2019, 15.30-17.00 uur

Masterclasses
Afgelopen schooljaar organiseerde de Faculteit Geesteswetenschappen in het kader van het U-Talent programma als pilot 9 masterclasses over taal, geschiedenis en cultuur. Komend jaar wordt deze pilot voortgezet en breiden we uit richting gamma. We organiseren maar liefst 16 verschillende alfa/gamma masterclasses.

Bekijk hier de folder met alle alfa/gamma masterclasses (pdf bestand).
Bekijk hier het overzicht van alle U-Talent masterclasses (inclusief bèta).

De alfa/gamma masterclasses duren een dag en richten zich in principe op 5 vwo’ers. Het gaat om gemotiveerde, geïnteresseerde leerlingen die iets extra’s aankunnen. Ook 6 vwo’ers en gemotiveerde 4 vwo’ers zijn welkom. Voor deze masterclasses zijn leerlingen van alle profielen welkom, want ook voor leerlingen met een Natuur-profiel zijn deze masterclasses interessant.

Masterclasses hebben tot doel leerlingen te inspireren en uit te dagen. De onderwerpen sluiten aan bij het onderzoek en onderwijs dat plaatsvindt aan de Universiteit Utrecht. Op deze manier bieden de masterclasses ook ondersteuning op het gebied van studiekeuze en een algemene oriëntatie op studeren aan universiteit of hogeschool. Daarnaast kunnen scholieren een masterclass gebruiken voor hun profielwerkstuk.

Leerlingen ontvangen na het volledig volgen van de masterclass een certificaat.

Inschrijving masterclasses
Op 24 augustus 2018 heb je een informatiemail ontvangen met daarin links naar de inschrijfformulieren voor de eerste en tweede helft van het jaar. De deadlines zijn als volgt:

  • Eerste semester: zondag 30 september 2018 (masterclasses tot half januari 2019)
  • Tweede semester: zondag 2 december 2018 (masterclasses na half januari 2019)

Aantal leerlingplaatsen
We krijgen regelmatig de vraag hoeveel leerlingplaatsen een school ook alweer heeft voor de alfa/gamma-masterclasses. Daarom vind je hieronder een link naar een afbeelding met het aantal leerlingen per school voor het schooljaar 2018/2019 (conceptversie). In verband met privacy staan er geen schoolnamen bij. In plaats daarvan kan je jouw school opzoeken aan de hand van je schoolcode (deze code staat vermeld in de mail van 24 augustus 2018 over de masterclasses inschrijving).

Controleer vóór 7 september 2018 of het aantal examenkandidaten van jouw school klopt in onderstaande tabel/afbeelding. Laat het ons weten via u-talent-alfagamma@uu.nl als dit niet klopt, want hierop baseren we het aantal leerlingplaatsen. Pas ná 7 september maken we de definitieve aantallen bekend.

Bekijk aantal alfa/gamma leerlingplaatsen

Waarschijnlijk kunnen we overigens per school meer plaatsen vergeven dan officieel zijn toegekend. Voel je daarom vrij meer leerlingen op te geven dan waar je recht op hebt. Volgend jaar kan het juist voorkomen dat we minder plekken te vergeven hebben, als er meer scholen meedoen.

Vragen? Heeft u vragen over onze alfa/gamma masterclasses, dan kunt u mailen naar u-talent-alfagamma@uu.nl