U-Talent

Activiteiten archief

Omgaan met verschillen in de bètavakken

Centraal in deze cursus staat het thema diversiteit. Daarbij gaat het om drie aspecten: Rekening houden met verschillen in prestatieniveau; Gebruikmaken van betekenisvolle en relevante contexten; Rekening houden met culturele verschillen in de klas. In deze cursus krijg je handvatten om te differentiëren in je klassen en zoveel mogelijk recht te doen aan ál je…

Lees meer

Netwerkbijeenkomst Wiskunde A-lympiade en Wiskunde B-dag

Deelname aan de Wiskunde A-lympiade en/of Wiskunde B-dag geeft u het recht op deelname aan de netwerkbijeenkomst op de Universiteit Utrecht. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag twee weken voor Wiskunde A-lympiade en de Wiskunde B-dag van 14.00-17.00 uur. Op de netwerkbijeenkomst zullen ervaringen worden uitgewisseld. Er wordt aandacht besteed aan het voorbereiden van leerlingen en aan…

Lees meer

Digitale formatieve toetsing

Terwijl digitale summatieve toetsen vaak ingewikkeld zijn om te organiseren, biedt digitale formatieve toetsing, mits doelgericht ontworpen, veel didactische kansen voor de docent op les- en leerprocesniveau. Het kan substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen voor welke (vak)inhoud dan ook. Deze nascholing bestaat uit een voorbereidende opdracht en een bijeenkomst. Je maakt een voorbereidende…

Lees meer

Rekenbewust vakonderwijs

De invoering van het referentiekader rekenen per augustus 2010 heeft de discussie aangewakkerd hoe men aandacht moet besteden aan rekenvaardigheden in het voortgezet onderwijs. Het zorgvuldig en kritisch kunnen omgaan met getalsmatige informatie wordt in steeds meer aspecten van het (beroeps)leven belangrijk. In Nederland noemen we dit wel gecijferdheid of wiskundige geletterdheid. Internationaal wordt dit…

Lees meer

Programmeren in de klas met Python

Altijd al willen leren programmeren in Python? Maar ontbrak de tijd? Grijp dan nu je kans en volg onze cursus Inleiding Programmeren in Python. Deze nascholing bestaat uit 6 tweewekelijkse bijeenkomsten van 3 uur. Geen droge theorie, maar veel praktijk. Het is een individuele cursus, dus je bepaalt zelf je tempo. In korte tijd leer je de basisbeginselen…

Lees meer

Modelleren in de bètavakken

Modelleren is een verplicht onderdeel van het examenprogramma natuurkunde. In de kennisbasis onderbouw wordt modelleren genoemd als een karakteristieke denkwijze voor de natuurwetenschap. De vraag is daarbij wat die denkwijze daadwerkelijk inhoudt. Het is dan ook niet vanzelfsprekend hoe je modelleren op een natuurlijke wijze inbouwt in een les. In deze cursus gaan we in…

Lees meer

Vorm en ruimte

In het nieuwe examenprogramma van wiskunde C voor het vwo dat in september 2015 van start is gegaan, doen twee nieuwe domeinen hun intrede: het domein Logisch redeneren en het domein Vorm en ruimte. Vertrekkend vanuit de onderwerpen die in het tweede domein aan bod komen, gaan we in deze nascholing verdiepend in op de…

Lees meer

TOA-inspiratiedag

Toa’s spelen hun rol vaak wat meer op de achtergrond dan docenten. Binnen de U-Talent schoolprogramma’s spelen zij echter een belangrijke rol. Een aantal schoolprojecten wordt voor een deel begeleid door de toa, bijvoorbeeld omdat de docent gelijktijdig aan het lesgeven is. Tijdens deze inspiratiedag willen we: Toa’s met elkaar in contact brengen ‘Good practices’…

Lees meer

Coderen en Maakonderwijs

“Maakonderwijs” en “coderen” zijn hippe termen die sterk in opmars zijn in het onderwijs. Maar wat stellen deze termen eigenlijk voor? En hoe verhoudt dit zich tot wereldwijde bewegingen als IoT en DIY? En wat kun je ermee in de school en in de klas? Wat gaan we doen? In deze workshop kun je ervaren…

Lees meer

Proevenparade: Golven en Trillingen

Het departement Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht heeft met Up² (Utrechtse ProevenParade)  een breed aanbod aan natuurkunde experimenten voor leerlingen in 5 HAVO en 5 en 6 VWO, waaronder een aantal quantumexperimenten. Up2 kan zowel door docenten met hun klas worden gebruikt als door leerlingen voor hun profielwerkstuk of andere individuele onderzoeksopdrachten. Meer…

Lees meer